Číselníky k Dositechu

 • Obecné zásady
 • Verze číselníků podrobně
 • Aktualizace on-line
 • Stažení hotových číselníků vcelku (DCISEL.EXE)
 • Stažení jednotlivých číselníků
 • Aktualizace ze stránek VZP
 • Aktualizace z disket VZP
 • Aktualizace z Portálu VZP

  1. Aktualizace on-line

  Tento způsob aktualizace nejvíce doporučujeme! Je možné ho použít tehdy, když počítač, na němž provozujete Dositech, je připojen k internetu. V programu Dositech zvolte MENU>Číselníky>Aktualizace>Stažení z Internetu. Objeví se tabulka všech číselníků: vyberte šipkami Nahoru/Dolů některý z nich a stiskněte Enter. Dositech si informačně přitáhne příslušný číselník ze stránek www.themis.cz/dositech/cis6, oznámí úspěch a zjištěnou verzi. Očekává souhlas se zavedením do programu. Pokud odpovíte NE, přitažený číselník se neuplatní a vše zůstane při starém.
  Pokud neexistuje připojení k Internetu nebo se přeruší během stahování, skončí akce chybou, ale nic se nestane, Dositech zůstane v původním stavu. Mějte na paměti, že při špatném spojení může stažení trvat déle, standardně však trvá několik vteřin. Pokud stahování trvá déle, znamená to, že v cestě stojí nějaký firewall, antivir, nebo jiná ochrana, která omezuje stahování do vašeho počítače. V tom případě se to nepodaří a použijte následující metodu - Stahování číselníků vcelku přímo ze stránek dositech.themis.cz.
  K zdárnému průběhu je nutné, aby v adresáři \DOSITECH byl přítomen podpůrný program wget.exe. Standardně je v Dositechu k dispozici po instalaci z originálního CD, pokud náhodou není přítomen, stačí ho zkopírovat, např. ze servisní stránky www.themis.cz/wget.exe nebo www.themis.cz/map.htm.

  2. Stažení hotových číselníků vcelku

  V případě, že počítač s Dositechem není připojen k Internetu, je možné si ze stránek www.themis.cz stáhnout soubor www.themis.cz/dositech/dcisel.exe na jiném počítači a domácímu přenést tento soubor na flashdisku nebo jiném mediu.
  (Download zde)
  Soubor má cca 3.5Mb, je to "samorozbalovací" exe-soubor, a jsou v něm obsaženy všechny číselníky. Soubor si můžete stáhnout na libovolné medium (nejčastěji je to flash-disk, vypalovací CD nebo kamkoliv jinam (na disketu se ale nevejde!)), toto medium přenést na počítač s Dositechem a tam ho "rozbalit". Ke zdárnému účinku musíte zkopírovat stažený soubor dcisel.exe do domácího adresáře Dositechu: :\dositech\cis6 (nebo ho stahujete do tohoto adresáře přímo). Zde ho musíte SPUSTIT (např. dvojím poklepem myší nebo příkazem DCISEL.EXE z příkazové řádky nebo jakkoliv jinak). Rozbalí se cca 51 souborů do aktuálního adresáře a trvá to obvykle několik vteřin.

  Při existenci starých číselníků v adresáři \dositech\cis6 (což je nejobvyklejší) se při rozbalování vždy ptá, zda starý přepsat. Ptá se bohužel vždy anglicky slovy:
  Warning! .... already exist. Overwrite (y/n/a)
  To česky znamená "Pozor! .... už existuje. Chcete přepsat ? (ano/ne/všechny)"
  Obvykle chcete přepsat a tedy stisknete Y (ano). Tímto dotazem vás zdržuje u každého souboru, takže je pohodlnější je stisknout A (všechno) a další dotazy se přeskočí.
  Chcete-li se vyhnout těmto dotazům, můžete spustit program s parametrem DCISEL -O, nebude se na nic ptát.
  Tím jsou číselníky aktualizovány a nic víc už není potřeba! DCISEL.EXE obsahuje všechny číselníky podle posledního stavu ve formátu DBF včetně indexových souborů.

  3. Stažení jednotlivých číselníků

  Pokud máte zájem přenášet mezi počítači jen jediný číselník, můžete stáhnout DCISEL.EXE (viz výše), rozbalit si ho kdekoliv ve svém počítači, a vybrat si jen vytoužený číselník (nezapomeňte, že ke každému číselníku potřebuje Dositech jak soubor .DBF, tak jeden nebo dva soubory .NDX).
  Kromě toho je možné ze stránek www.themis.cz/map.cz stáhnout číselníky jednotlivě. V tomto případě mějte na paměti, že stahujete pouze databázi .DBF a chybí indexový soubor .NDX. To znamená: poté, co si zkopírujete stažený číselník (např. soubor VYKONY.DBF) do adresáře \dositech\cis6, MUSÍTE(!) při prvním následném spuštění Dositechu zavolat MENU>Servis>Indexace číselníků. (Tato funkce pro jistotu přeindexuje všechny číselníky.)

  4. Aktualizace ze stránek VZP

  Tato služba byla v minulosti poměrně efektivní, ale od roku 2011 se prudce zhoršila: důvodem je, že některé číselníky (zejména ty klíčové jako Leky, PZT a Vykony) jsou zde sice uvedeny, ale jen v grafickém formátu (např. PDF), který je pro další zpracování nepoužitelný. Naopak řada číselníků je stále k dispozici v databázovém formátu jako dříve, takže tato služba ještě není zcela bezvýznamná.

  Od roku 2014 čísluje VZP verze číselníků trochu odlišně než dříve: číslo verze je nyní oficiálně 5ti místné na rozdíl od 3místného dříve. Řada ale zatím spojitě pokračuje a brzy se zřejmě dočkáme čísla verze většího než 1000. Zatímco VZP bude čísla stále zvyšovat, Dositech 9 si interně bude číslovat číselníky zase od nuly.

  Buďto se proklikáte k číselníkům přímo z portálu www.vzp.cz, nebo se připojíte přímo na http://vzp.cz/poskytovatele/ciselniky (pozor - tato adresa není závazná a VZP ji může změnit). Obvykle v levém sloupečku kliknete na Číselníky a zvolte poslední verzi. V pravé části je seznam jednotlivých číselníků (např. Zdravotní výkony: Číselník 800 (1.4.2011), na text 800 klikněte, na "Datové rozhraní" neklikejte). Zvolte "Uložit" (zapamatujte si kam soubor ukládáte, doporučujeme \dositech\cistxt, ale může to být kamkoliv) - např. to bude soubor CIS800_VYKONY.ZIP a tento soubor musíte sami rozzipovat (rozbalit, extrahovat). Měli byste získat soubor (např.) VYKONY.800 a ten je již připraven pro Dositech - MENU>Číselníky>Aktualizace>Vlastní aktualizace. Dositech se ptá na zdrojový adresář (to je ten co jste si zapamatovali), cílový adresář \dositech\cis6 ponecháte a poslední dotaz je na číslo verze (3 cifry) a dáte (např.) 800. Dositech si číselník už sám zpracuje.
  !Pokud nemá stahovaný soubor koncovku .ZIP, nemá pro účely Aktualizace význam.

  5. Aktualizace z disket VZP

  Nejstarší a nejméně pohodlný (i když zákonem garantovaný) způsob, jak se dostat k číselníkům, je vyzvednout si diskety na pobočce VZP. To je spojeno obvykle jak s personálním, tak technickým trápením. Ne všichni úředníci okresních poboček vědí o co jde. Pokud ano, vydají vám disketu, na níž by měl být sobor V_CZxxxx.EXE (např. V_CZ7000.EXE). Tento soubor je "samorozbalovací" soubor, kde jsou obsaženy číselníky. Např. je v něm "zabalen" soubor VYKONY.800, LEKY.800 apod. Tento soubor si zkopírujte kamkoliv do svého počítače (zapamatujte si cílový adresář, doporučujeme \dositech\cistxt) a SPUSŤTE!. Všechny soubory se rozbalí a jsou připraveny k Vlastní aktualizaci (viz. výše ad 4.)
  Potíž na této cestě spočívá v tom, že i přes ochotu úředníka na pobočce se často stane, že dostanete soubory v nejrůznějších nestandardních textových nebo databázových formátech s nimiž potom nelze nic dělat. Proto se raději tomuto způsobu vyhněte pro radost svoji i VZP a zvolte některý z předchozích postupů.

  6. Aktualizace z portálu VZP

  VZP poskytuje klíčové číselníky (jako Leky, PZT, Vykony) v databázové formě na neveřejném portálu http://portal.vzp.cz, na který mají přístup pouze lékaři (poskytovatelé), kteří mají s VZP smlouvu. Tato stránka se chová podobně jako www.vzp.cz, jen není veřejná. Na ní je obvykle možné získat databázové soubory číselníků (jako např. VYKONY.800 apod.) podobným způsobem jako v předchozím popisu ad 5.

  Obecné zásady

 • Všechny Číselníky spravuje VZP ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

 • VZP je povinna dodávat všem smluvním zdravotnickým zařízením všechny aktuální číselníky na disketě ve standardním formátu popsaném v Datovém rozhraní. Tento formát nemá nic společného s Dositechem a je univerzální pro jakýkoliv obecný software.

 • VZP uveřejňuje číselníky na svých internetovských stránkách www.vzp.cz Bohužel číselníky VZP vyvěšuje se zpožděním cca 1-2 týdny - na stránky Themis je přebíráme vždy hned, jak je to možné, ale nemůžeme je vyvěsit dříve než VZP.

 • Dositech může pracovat i bez číselníků (nepočítá přitom body, Kč a minuty a nekontroluje překlepy v zápisu kódu - v podstatě to ale není důvod k neprůchodnosti vytvořených dávek.)

 • Uživatelé Dositechu si aktualizují číselníky sami (právě ze zdrojů VZP) a při změně číselníků nepotřebují nový program Dositech.

 • K aktualizaci číselníků dochází podle potřeb VZP, obvykle jednou za čtvrtletí. Nejčastěji se změny týkají číselníků léčiv (LEKY, PZT, STOMAG, IVLP), eventuálně číselníků VYKONY a DOPRAVA. Ostatní číselníky se obvykle mění jen zřídka, číselník JDG4 (mezinárodní diagnózy) by měl být neměnný.

 • Pokud uživatel Dositechu opomene z jakéhokoliv důvodu aktualizovat číselníky, obvykle to nemá žádné fatální následky, pojišťovny si eventuálně chybně vyplněné tarify a sazby doplňují a přepočítávají samy.
  Vážnější problém by mohl pouze nastat v případě, že se do číselníku vloží nový kód nebo zruší starý. Potom je vhodné mít k Dositechu aktualizovaný číselník.

 • Původní pravidlo, že číselníky byly na výstupu z VZP označeny jednotným číslem verze pro každé čtvrtletí, se rozpadlo během roku 2011 a v číslování panuje chaos a to i na informačních portálech VZP. Na stránkách Themis se snažíme poskytnout číselníky v pokud možno aktuální verzi a konkrétní číslo verze každého jednotlivého číselníku je dostupné na přehledové stránce dositech.themis.cz/dosicis.htm

 • Dositech si do dokladů zapisuje ceny z aktuálních číselníků při pořizování. Dojde-li ke změně číselníku uprostřed účtovacího období (např. měsíce), nezmění se automaticky ceny u již pořízených dokladů! Změna se ale snadno vynutí voláním MENU-Servis-Osvěžení po havárii (i když se o žádnou havárii nejedná) a tato funkce přepočítá všechny již pořízené doklady v příslušné dávce podle aktuálního číselníku. Toto se může opakovat kdykoliv.

 • Číselníky DOPRAVA a DVYKON by měly být speciálně upravovány pro konkrétní zdravotnické zařízení - proto je nestahujte v obecné formě z internetu a vyzvedněte si je raději na pobočce VZP.  Upozornění : Obsah zde uvedených číselníků je bez záruky a spol. Themis za jeho správnost (toho obsahu) nemůže nést žádnou odpovědnost !


  Poslední úprava stránky 23. března 2020.
  Úvodní stránka software Themis: http://themis.cz/leksof.htm