Nejčastější dotazy a odpovědi k problémům v programu
DOSITECH


Běží Dositech pod Windows Vista nebo Windows 7 ?
Jaké jsou změny v Dopravě pro rok 2010 ?
VZP nutí zubaře odevzdat elektronicky Registační lístky.
Ve Windows běží Dositech ve zmenšeném okně a pomalu!
Program je nainstalován, ale nevím, jak ho spustit!
Při spuštění Dositechu se hlásí chyba "16-bitový podsystém MS-DOS"!
Při spuštění Dositechu se objeví chyba Error 950 Overwritten memory"!
Při Nahrávce dávky na disketu se objeví chyba.
 
Jak se aktualizuje Dositech a Číselníky?
Instalace číselníků se nezdařila!
Nemohu nikde sehnat číselníky!
DOSITECH nepočítá správně úhradu dopravních výkonů!
Příklad správného nastavení DOPRAVY.
Chcete si vypočítat úhradu Kapitace, ale nemáte register!
Chcete zapsat nějaký kód, ale není v číselníku VZP
 
Jaký je rozdíl mezi programy Dositech a Dech32?
Jak mám provádět zálohu nebo přenos na jiný počítač?
Nic nejde vytisknout na tiskárnu!
Pkontrol Vám odmítá dávku.
Disketa byla odmítnuta kvůli Labelu (Návěští).
Propojení s libovolnými Externími programy.
Jak mám spolupracovat s IZIPem ?

 • Běží Dositech pod Windows Vista nebo Windows 7 ?

  Ano samozřejmě. Od verze 8.55 se Dositech vypořadá i s rozdíly grafických ovladačů Win7 a typu počítače, na kterém Win7 běží. Je třeba Dositech spustit s naším vlastním ovladačem Dech32, který zajistí plnou funkcionalitu Dositechu v prostředí Windows 7 i Vista. Viz podrobně Dositech pod Windows 7.

 • Jaké jsou změny v Dopravě pro rok 2010 ?

  V vyúčtování Dopravy přicházejí v pozměněném Datovém rozhraní VZP k 1.1.2010 změny, kterým je potřeba věnovat trochu pozornost.
  !!! Dositech ver. 8.53 (16.12.2009) pracuje v Návštěvní službě a Transportu jen podle nového Datového rozhraní. V případě Návštěvní služby neumožní staré dávky ani zakládat ani opravovat (je to poprvé v dějinách Dositechu, ale opravdu to není technicky možné). V případě Transportu jsou podobně znepřístupněna data pořízená ve starém rozhraní před 1.7.2009.
  Starší data Vám samozřejmě zůstávají a jsou normálně přístupná zpracování pomocí Dositechu ver. 8.52. Dáváme ho k dispozici na instalačním CD i na našich webovských stránkách. (Dositech 8.52 (DOSI852.EXE) si můžete umístit standardně do adresáře \dositech a spustit. Starší data umožní standardně zpracovat, pokud byste s ním ale pořídili další dopravní dávky Návštěvní služby, pojišťovna je odmítne.)

  Návštěvní služba v roce 2010:

  1) Do hlavičky formuláře byl z jednotlivých výkonů přenesen korunový atribut VKC. Dositech dovolí uvést libovolné číslo, ale pokud uvedete jiné číslo než 0.00 (Enter na prázdné políčko), znamená to, že máte nasmlouván MĚSÍČNÍ PAUŠÁL. V tom případě je nutné v řádku výkonu uvést standardně do Rodného čísla samé 9. Než se dostanete na Rodné číslo, musíte uvést obě adresy - uveďte cokoliv, Dositech je stejně vynuluje (jak přikazuje Metodika) a postará se o správný formát. Požadavek na měsíční paušál by tak měl tedy obsahovat v hlavičce hodnotu paušálu a jediný (zdegenerovaný) výkonový řádek. Dositech sice umožní vkládat další řádky, ale nedává to smysl, proto je raději nepište.
  Pozor! - pokud máte připravenou obyčejnou dávku Návštěvní služby s jednotlivými jízdami a teprve dodatečně opravíte v hlavičce paušál VKC, Dositech tomu nebude moci zabránit a může dojít ke konfliktu, o němž nevíme, jak by ho pojišťovny vyhodnotily. Normálně k tomu ale nedojde.

  2) Nově je zavedena nepříjemná agenda, která nutí žadatele pojišťoven, aby do Návštevní služby vypisovali přesné adresy startu a cíle cesty. Dositech umožňuje dvojí nápovědu: jednak na položce Start i Cíl můžete dát Enter na prázdné políčko, Dositech dosadí celou předchozí adresu. Pro Start nabídne předchozí Cíl. Na klávesu F2 v adresovém okénku je možné nabídku adresy zaměnit (swap).
  Kromě toho je možné na položce Start i Cíl stisknout F1 s nápovědou ze soukromého "Kilometrovníku". (Ten je obhospodařován v MENU > Číselníky > Doprava > Kilometrovník.) Výběrem v roletě dosáhnete nabídku jen startovací adresy (Enter), nebo celé cesty (F2) nebo záměny start za cíl (F5). V případě F2 se dosadí i počet kilometrů. Jedná se obecne o nabídku, kterou můžete pochopitelně ještě dál podle libosti upravit.

  Transport: v roce 2010:

  V Transportu nedochází ke změnám formátu a výkaz zůstává stejný jako po změně 1.7.2009. T.zn., pokud máte existující dávky pořízené se zapnutým konfiguračním klíčem Dositechu "Doprava 2009", můžete je libovolně editovat i novým Dositechem 8.53. Tento klíč je ale nyní už uzamčen v poloze 1 a nový Dositech zakládá a zpracovává jen dávky podle nového rozhraní.

  Zlepšili jsme nápovědu adres ve stejném duchu jako je popsáno výše pro Návštěvní službu ad 2). Navíc jsme obnovili starší nápovědu - zápis počátečních písmen obce do PSČ. Funkce vyhledá všechny obce obsahující zadaný fragment a doplní celý název a PSČ. Ulici musíte (samozřejmě) doplnit sami. Pojišťovna vyžaduje povinné vyplnění a tak při pochybnostech postačí vyplnit jediný znak - zřejmě jakýkoliv. To platí jak pro Start i pro Cíl.

 • Ve Windows běží Dositech ve zmenšeném okně a pomalu!

  Není to způsobeno tím, že by byly Windows pomalejší než Dos (není to pravda). Je to dáno tím, že nemáte pro provoz Dositechu nastaven tv. Celoobrazovkový režim. To je dětská nemoc všech dosovských programů pod Windows. Někdy se nevyskytuje, častěji se projevuje ve W2000 nebo pozdějších klonech jako WMe, WXP. Pro nápravu postupujte např. takto:

  Klikněte vpravo na ikonu Dositechu (tu najdete např. v Tento počítač, na disku C: v adresáři Dositech, Dositech.exe) a zvolte Vlastnosti / Rozvržení (Properties / Layout). Nastavte režim "V okně" ("Window") a zvolte rozměry okna 80x25 v sekci Vyrovnávací paměť (Buffers) i Velikost okna (Size). Potom spusťte program který se zobrazí v okenním režimu, t.j. zmenšený a pomalejší. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu dosového okna (levý horní roh), zvolte Vlastnosti - Rozvržení a nastavte Celoobrazovkový režim (Full window). Při potvrzení odpovězte Použít pro všechna budoucí spuštění (Save for future).

  (V případě, že ani po této akci neběží celá obrazovka, klikněte pravým klikem na ikonu Dositechu, zvolte Vlastnosti/Obrazovka a zvolte Celá obrazovka. Nezapomeňte ještě potvrdit tlačítkem Použít. Pak už budete spokojeni.)

 • VZP nutí zubaře odevzdat elektronicky Registační lístky.

  Použijte protokol č. 80, který se již několik let nazývá Kapitace. Najdete ho v Dositechu MENU > Učty > Kapitace. První 2 funkce Vám dovolí registr naplnit a vytvořit dávku Registračních listů. Bohužel Musíte vyplnit Jméno a Příjmení. Patrně není správné se o toto starat, ale VZP to tak chce - Dositech to v každém případě umožňuje. (I když formálně vyplňujete "požadavek na kapitační platbu", neočekávejte, že byste dostali za tuto službu zaplaceno - bohužel.)

  (V případě, že ani po této akci neběží celá obrazovka, klikněte pravým klikem na ikonu Dositechu, zvolte Vlastnosti/Obrazovka a zvolte Celá obrazovka. Nezapomeňte ještě potvrdit tlačítkem Použít. Pak už budete spokojeni.)

 • Program je nainstalován, ale nevím, jak ho spustit!

  V prostředí DOS můžete v příkazové řádce napsat příkaz \DOSITECH\DOSITECH stisknout ENTER a program se rozběhne. (Nebo můžete samozřejmě přejít do adresáře CD\DOSITECH a pak stačí jen příkaz DOSITECH, nebo můžete spouštět v rámci libovolného dávkového souboru BAT.)
  Ve Windows lze v zásadě postupovat stejně, příkazovou řádku je třeba obvykle vyvolat na Start-Programy-Příslušenství-MSDOS (v různých Windows mohou být odchylky) nebo přímo Start-Spustit.
  Ve Windows je nejlepší připravit si na Ploše ikonu programu. Klikněte kdekoliv na Ploše pravou myší, zvolte Nový-Zástupce. V Procházet najděte \Dositech\Dositech.exe a dokončete přípravu ikony. Pak už stačí jen zavést celoobrazovkový režim.

 • Při spuštění Dositechu se hlásí chyba "16-bitový podsystém MS-DOS"

  Chybové hlášení dále pokračuje textem "Systémový soubor nelze použít...., Zavřít-Přeskočit". Tato chyba je důsledkem nekorektní instalace samotného systému Windows na Vašem počítači a znemožňuje běh jakéhokoliv staršího dosovského programu. Náprava je naštěstí snadná.
  V systémovém adresáři C:\WINDOWS\SYSTEM32 (případně ve stejném adresáři na jiném disku) Vám chybí 2 kratičké soubory AUTOEXEC.NT a CONFIG.NT. Stačí je do tohoto adresáře zkopírovat. Náprava se objeví ihned po dalším restartu počítače. Pokud tyto soubory nemáte, zde si je můžete stáhnout.
  (AUTOEXEC.NT).
  (CONFIG.NT).
  (Při stahování nezapomeňte na dotaz "kam uložit ?" uvést správný adresář \WINDOWS\SYSTEM32)
  Tato chyba se vyskytuje nejčastěji u systémů Windows XP Home edition, které bývají v Čechách záměrně distribuovány s tímto nedostatkem. Touto opravou si ale systém sami významně zlepšíte, a to nejen pro Dositech.

 • Při spuštění Dositechu se objeví chyba Error 950 Overwritten memory.

  Tato chyba se vyskytne ve Windows XP, pokud běží na počítačích, které mají méně než 512MB RAM. Náprava je snadná: podívejte se ikonu, kterou Dositech spouštíte. Klikněte na ní pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti(Properties) - Paměť(Memory). Nastavte všechny druhy nastavitelných pamětí (EMS, XMS, DPMI, Konvenční paměť, ... etc.) na maximální hodnoty, které vám počítač nabídne. Nezapomeňte nastavení Uložit. Nové hodnoty se obvykle uplatní až po restartu počítače. Pak už bude vše v pořádku.

 • Při Nahrávce dávky na disketu se objeví chyba.

  Chybové hlášení, které se objeví - "16bitový podsystém..." - je falešný poplach. Objevuje se ve Windows XP, jinak ne. Ve skutečnosti se nahrávka provede správně, jen firma Microsoft nedotáhla funkci umísťování tzv. Labelu diskety do korektního stavu. Dositech toto hlášení umí obejít, pokud si aktivujete MENU - Windows - Aktivace služeb Windows. Umísťování labelu pak obsluhuje Dech32 a falešné hlášení vás přestane obtěžovat.

 • Jak se aktualizuje Dositech a Číselníky ?

  Především je nutno upozornit, že Číselníky a Dositech není jeden pospolitý útvar, který je produktem společnosti Themis. Číselníky jsou právní dokument Ministerstva zdravotnictví a VZP ČR, který obecně stanoví rozsah a výše úhrad předepsaných ve zdravotnictví České republiky. Společnost Themis, ani autoři Dositechu nemají nic společného s jejich vydáváním a obsahem ! a rozhodně není kompetentní je vydávat nebo upravovat !
  Dositech, který obsluhuje pořizování dávek dokladů, Číselníky pouze může (ale nemusí) používat pro svůj provoz. Sám o sobě žádné Číselníky neobsahuje. Je možné a obvyklé, že uživatel Dositechu Číselníky dodá a Dositech z nich potom čerpá potřebné údaje. Jaké Číselníky si uživatel instaluje, s takovými potom Dositech pracuje (čili je možné mu podsunout třeba i rok starou verzi číselníků, nebo nějakou vlastní verzi apod.). Dositech může pracovat i bez číselníků.

  (Na stránkách www.themis.cz je možné stáhnout soubor se všemi Číselníky upravenými již pro Dositech. Tato cesta je k dispozici spíše v nouzovém případě (stránka Dositechu nemůže reagovat okamžitě na případné změny, takže uprostřed čtvrtletí nemusí být obsah 100% aktuální). Autoři programu za obsah číselníky nenesou žádnou zodpovědnost - jsou to pouze upravené kopie ze stránek VZP.

  Aktualizace Dositechu se provádí prostřednictvím internetu (nikoliv VZP) a aktuální verzi si může každý volně stáhnout na stránce (www.themis.cz, resp. www.themis.cz/dositech/dositech.htm). Při zakoupení licence autorská společnost obvykle formálně zašle tuto poslední aktualizaci na disketě nebo CD (Na CD jsou číselníky, na disketě nejsou). Je to soubor DOSITECH.EXE identický s tím, který je volně na internetu.
  Při změně Datového rozhraní (nikoliv číselníků!), které by znemožnilo vytváření korektních dávek pro pojišťovny společnost Themis zašle bez vyzvání licencovaným uživatelům aktualizaci poštou. (Tento stav nehrozí příliš často, takové změny zatím proběhly 2x za 12 let VZP ČR.)

 • Instalace číselníků se nezdařila!

  Tyto pokyny se týkají neúspěchu při zpracování diskety číselníků vydané na OP VZP. Když Dositech ohlásí neúspěch při instalaci z MENU - Číselníky - Aktualizace - Zpracování diskety, nezbývá, než se ještě pokusit o "ruční zpracování". Snažte se zjistit, co je na disketě : V MS-DOSu dejte např. příkaz DIR A:, ve Win klepněte na Tento_Počítač a prohlédněte disketu.
  Pokud je na disketě soubor V_CZ####.EXE (#### jsou 4 číslice), je to dobré. Zkopírujte tento soubor do libovolného adresáře v počítači. Tam ho spusťte (v MS-DOS napište jeho jméno a stiskněte Enter, ve Win 2x poklepněte na jeho zobrazení). Pokud je soubor korektní, rozvine se několik souborů s názvy číselníků a s číselnou extenzí. V této fázi můžete už přejít do Dositechu a volat MENU - Číselníky - Aktualizace - Vlastní aktualizace.
  Pokud na disketě není soubor V_CZ####.EXE, není to legální disketa číselníky. Nemusí být ale ještě vše ztraceno. Pokud na ní je nějaký soubor s extenzí .EXE, můžete se pokusit o stejný proces jako je výše popsáno. Stává se ale, že od poboček dostanete i soubor s extenzí .ZIP, .ARJ, .RAR a podobné archivační soubory, ty je však nutné rozvinout příslušným archivačním programem, který musíte někde sehnat. Nebývá to problém, jsou to většinou volné programy nalezitelné na internetu, nebo ať Vám ho poskytne autor diskety.

 • Nemohu nikde sehnat číselníky!

  Dositech může korektně pracovat i bez číselníků, ale je samozřejmě lepší je mít. Když číselníky nemáte, Dositech a) nekontroluje překlepy v zadávání kódů, b) nepočítá součty bodů a peněz. Jsou-li bodové a korunové hodnoty nulové, není ještě důvod k panice - vytvořená dávka je korektní a VZP Vám obsah dávky přepočítá a je-li vše ostatní správně obvykle i zaplatí. Obecně platí, že každá OP VZP je povinna vydat aktuální číselníky každému smluvnímu zdravotnickému zařízení. Děje se tak obvykle na vyžádání zdravotnického zařízení a VZP předá číselníky na disketě ve standardním formátu popsaném v Datovém rozhraní.

  VZP ČR má internetovskou stránku www.vzp.cz, na které si může kdokoliv zkopírovat číselníky. Klikněte vpravo nahoře přímo na položku "Číselníky". Downloadová stránka je přehledná a zatím dobře spravovaná povede. Z této stránky si můžete přikopírovat (download) každý číselník zvlášť přímo do svého počítače. Chcete-li např. číselník Výkonů, Klikněte na tečku v řádku VYKONY; počítač se Vás zeptá kam kopírovat - můžete kamkoliv, z hlediska Dositechu je to nejlepší do \DOSITECH\CISTXT. Zkopírovaný soubor je "zabalen" jako ZIP. K jeho rozbalení musíte mít program PKUNZIP (pokud ho nemáte, najdete ho volně ke stažení na stránce www.pkware.com. Archivační programy PKZIP a PKUNZIP jsou miniaturní prográmky, mimořádně účinné a užitečné a určitě se Vám vyplatí je využívat i pro jiné účely.) nebo WINZIP.
  Rozbalení trvá asi 1 sekundu a prohlédněte si extenzi rozbaleného souboru - budou to 3 číslice. Potom zavolejte Dositech - MENU - Číselníky - Aktualizace - Vlastní aktualizace. Dositech se zeptá na zdrojový adresář (kam jste si číselník stáhli z internetu) a na extenzi (to jsou ty 3 číslice). Dál už si Dositech poradí sám.

  Nejpohodlnější cestou je přímé stažení již hotových číselníků pro Dositech z www.themis.cz/dositech. V tomto případě ale není vždy zaručena stoprocentní aktualizace nejposlednějších změn.

 • DOSITECH nepočítá správně úhradu dopravních výkonů !

  Někdy se stává, že Dositech nepočítá úhrady dopravních dokladů (návštěvní služby, záchranné služby, zdravotního transportu) podle představ uživatele. To je nejčastěji způsobeno nepřesnostmi v číselníku DOPRAVA, který zodpovídá za vzorec výpočtu. Dále se pokusíme vysvětlit mechanizmus výpočtu dopravy, jak jej požaduje VZP a jak jej provádí Dositech. Protože definice je trochu komplikovaná, dochází právě proto k chybám už při vydávání číselníku od VZP. Dositech má několik možností, jak případné nedostatky číselníku DOPRAVA eliminovat.

  Obecně může být výsledkem výpočtu složka korunová i složka s rozměrem bodů.

  Množství bodů za dopravní výkon může být nenulové jen pokud je u příslušného kódu v číselníku DOPRAVA (MENU - Číselníky - Doprava - Prohlídka) hodnota VAKM rovna jedné.

  Výpočet množství bodů závisí též na nastavení hodnoty konfigurační proměnné označené jako "Výpočet bodů v dopravě" (MENU - Servis - Konfigurace). Nastavení na hodnotu 1 má smysl jen u dopravních kódů, u nichž je v číselníku DOPRAVA uveden nenulový "Maximální počet bodů" (MENU - Číselníky - Doprava - Prohlídka). V tomto případě je pak výsledný počet bodů roven součinu počtu kilometrů a maximálního počtu bodů z číselníku. Výsledek je jednotný pro všechny pojišťovny. Při nastavení výše zmíněné konfigurační proměnné na hodnotu 0 probíhá výpočet počtu bodů standardním způsobem. Množství bodů může být nenulové, pokud je v číselníku DOPRAVA hodnota SMBOD = A. (Označení A pochází z výrazu Ano - ve smyslu povoleno či přikázáno, opozitum Z znamená Zakázáno. To platí obecně v datovém rozhraní VZP.) Výsledek se pak rovná hodnotě "Smluvní body" zapsané v číselníku Smluvních tarifů náležející k příslušnému dopravnímu kódu a pojišťovně (MENU - Číselníky - Smluvní tarify dopravy) násobené příslušným počtem kilometrů.

  Hodnota dopravního kódu vyjádřená v korunách je obecně součtem tří různých položek.

  První korunová složka je násobkem počtu kilometrů a hodnoty "Smluvní materiálové náklady" z příslušné věty (řádku) číselníku Smluvních tarifů. Nenulová hodnota této složky je však podmíněna požadavkem na bezchybné nastavení vzorce pro výpočet v číselníku DOPRAVA. Hodnota VAKM musí být rovna jedné a hodnota SMPMN = A (MENU - Číselníky - Doprava - Úpravy).

  Další dvě korunové složky jsou využívány pouze u dokladu návštěvní služby. Pokud je v číselníku DOPRAVA hodnota SMPAU = A, přičte se k celkové korunové částce příslušný "Smluvní paušál na pacienta" z číselníku Smluvních tarifů. Za podmínky, že je v číselníku DOPRAVA hodnota VAKC rovna jedné přičte se k celkové korunové částce ještě suma Kč vyplněná ve výkonovém řádku.

  Hodnota "Smluvní sazba na kilometr" odpovídající v číselníku DOPRAVA klíči SMSAZ je využívána pouze u dokladu č. 39 - "Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem". Tento doklad nemá stanoveno datové rozhraní, veličina se však chová stejně jako SMPMN.

  Celkově tedy lze shrnout, že výpočet úhrady dopravních kódů lze ovlivnit editací příslušné věty v číselníku DOPRAVA, správným vyplněním vlastního číselníku Smluvních tarifů a nastavením konfigurační proměnné "Výpočet bodů v dopravě".

  Podrobný příklad nejčastějšího použití je uveden v odstavci Příklad správného nastavení DOPRAVY.

 • Příklad správného nastavení DOPRAVY.

  Zde je podrobně uveden postup, jak dosáhnout správného výpočtu úhrady dopravních výkonů. Předpokládejme pořizování dokladu "Příkaz ke zdravotnímu transportu" v dávce pro VZP (111) a použití kódu 40 (Dálkový převoz pacienta) (stejný postup je platný pro všechny dopravní kódy vyžadující úhradu za ujeté kilometry, např. 30, 39, 40, 50, 60, 70, 72, 74, 76):

  V konfiguraci nastavíme položku "Výpočet bodů v dopravě" na hodnotu '0'. V číselníku "Smluvní tarify dopravy" doplníme řádek Kód pojišťovny = 111, Kód dopravního výkonu = 40, Smluvní sazba na kilometr = 0.00, Smluvní paušál na pacienta = 0.00, Smluvní body = 12.40 a Smluvní materiál. náklady = 0.00. V MENU - Číselniky - Doprava - Úpravy zajistíme obsah číselníku DOPRAVA takto: VAKM = 1, VAKC = 0, SMSAZ = Z, SMBOD = A, SMPAU = Z, SMPMN = Z. Pokud nyní pořídíme do dávky příslušného typu pro VZP výkon 40 s počtem kilometrů 25, naroste počet bodů v dokladu i v dávce o 12.4 * 25 = 310 bodů. Tento způsob výpočtu úhrady má tu nespornou výhodu, že uživatel (zdravotnické zařízení) může nastavit "Smluvní tarify dopravy" různě pro jednotlivé zdravotní pojišťovny v závislosti na uzavřených smlouvách.

  Druhá možnost spočívá v nastavení položky konfigurace "Výpočet bodů v dopravě" na hodnotu '1'. Pak stačí vyplnit v číselníku DOPRAVA (MENU - Číselniky - Doprava - Úpravy) položku Maximální počet bodů na požadovanou hodnotu (jednotnou pro všechny zdravotní pojišťovny) a výsledný počet bodů za dopravní výkon bude násobkem oné hodnoty "Maxim. počet bodů" a počtu kilometrů. Výhodou této metody je, že hodnota "Maxim. počet bodů" bývá zpravidla v číselníku DOPRAVA správně uvedena.

  V případě, že úhrada je vyžadována jako paušál, jsou pravidla popsána v odstavci DOSITECH nepočítá správně úhradu dopravních výkonů!

 • Chcete si vypočítat úhradu Kapitace, ale nemáte register!

  Pokud chcete vypočítávat úhradu Kapitace v Dositechu, měli byste si pomocí Dositechu vytořit i register, což je jednoduché, ale pracné. VZP Vám sice může předat kontrolní soubor F111...., kde máte pěkně vypsány všechny registrované pacienty, ale Dositech ho neumí přečíst. Ne že by to byl problém, ale z administrativních důvodů si to VZP zatím nepřeje. Z etických a právních důvodů Vám ani nemůžeme nabídnout takový jednoduchý program, ale při troše programátorských zkušeností si ho snadno vyrobíte sami. Registr v Dositechu je totiž obyčejná databáze formátu DBF, jen má nepřívětivé jméno, odvozené z Vašeho IČZ. Pokud si tedy troufáte, založte si v Dositechu registr s jedním pacientem - v adresáři \DOSITECH\DATA6 se vznikne soubor začínající písmenem I (měkké i) a v extenzi s třetím písmenem F. To je databáze, kterou musíte nějak naplnit např. programem Fox, dBase nebo mnoha jinými databázovými programy. Stačí, když překopírujete 5 položek: JMENO, PRIJMENI, ROD_CIS, POJI a DAT_REG. Musíte vyplnit ještě 6. položkou LEKAR, což je koncové trojčíslí Vašeho IČZ. Ze souboru F111... čtěte jen věty uvozené písmenem "I". Pokud se Vám to podaří, máte registr hotový.

  Chcete zapsat nějaký kód, ale není v číselníku VZP

 • Chcete zapsat nějaký kód, ale není v číselníku VZP.

  Obecně platí, že do vyúčtování mohou vstupovat jen kódy uvedené v Číselníku vydávaném VZP (např. kódy výkonů, léčiv, odborností apod.). Ta má privilegium vydávat číselníky jako právní normu. Jiné pojišťovny ale toto privilegium nemají a chtěly by vykazovat zvláštní kódy, kterými se chtějí odlišovat od ostatních, ale v "celostátním" číselníku pochopitelně nejsou, protože ten vydává jejich "konkurence". Dositech umožňuje obejít tento nesmyslný uzel právních norem a dovolí vložit i kód, který v číselníku není. V MENU>Číselníky>Aktualizace>Vypnutí číselníku můžete dočasně kterýkoliv číselník vypnout a v příslušných kolonkách pak můžete psát co chcete. Pište v tom případě opatrně, Dositech Vás nekontroluje! U takovýchto kódů samozřejmě nebudou uvedeny bodové a finanční hodnoty, to ale nevadí, příslušná pojišťovna si je tam dosadí jistě sama. Vypnutý číselník můžete na stejném místě zase zapnout nebo při novém restartu Dositechu budou samozřejmě všechny přítomné číselníky zapnuté.

 • Jaký je rozdíl mezi programy Dositech a Dech32 ?

  Od 1.4.2002, kdy se stal Dositech komerčním produktem bez širokoplošné licence VZP, vydává autorská společnost licenční kód k užívání Dositechu. Protože se tak stalo v době, kdy byl připravován i program Dech32 (32 bitový software s podobnými vlastnostmi jako Dositech, ale určený jen pro Windows), rozhodla se autorská společnost sjednotit licence pro oba programy na jeden kód. Znamená to, že pokud si zájemce zakoupí licenční kód, odemkne s ním oba programy. Uživatelé Dositechu mohou nerušeně a spolehlivě pokračovat v jeho provozu absolutně bez ohledu na Dech32. Na instalačních médiích , které obdrží uživatelé, jsou oba programy, ale Dech32 nemusíte do počítače nahrávat. Dech32 je na nich uveden jako universální instalátor produktů Themis (tedy i Dositechu) a na nic jiného není potřeba. Od verze 8.05 však může Dositech významně spolupracovat s Dechem32 v prostředí Windows, čímž se podstatně rozšiřují jeho možnosti. Jedná se zejména o podporu tisku na grafických tiskárnách a o využití editoru osobních listů pacientů (volný text).
  (Sám o sobě Dech32 pod Windows běží, nedosahuje a nikdy nemůže dosáhnout výkonnosti Dositechu pro obecnou nestabilitu samotného systému Windows.)

 • Jak mám provádět zálohu nebo přenos na jiný počítač ?

  V dnešní době, kdy kapacita disků je obrovská, stačí zkopírovat jakýmkoliv způsobem adresář \DOSITECH a všechny jeho podadresáře na nějaké záložní medium (nejčastěji zase na disk, CD, přenosný FlashDisk a pod.). Dositech nemá nikde jinde na disku žádné soubory! Nejcennější je podadresář \DATA6, kam se ukládají všechny pořízené doklady. Píšete-li osobní listy pacienta, jsou v podadresáři \TEXT a ten je tedy nutno též přednostně zálohovat. Vše ostatní se dá v případě nouze nahradit z jiných zdrojů (program, licence, číselníky apod.)
  Kopírování můžete provést např. příkazem "XCOPY C:\DOSITECH I:\ZALOHA /Y /I /E" nebo přetahováním myší ve Windows, jak je obvyklé. V ikoně Tento Počítač najděte např. disk C: a v něm složku (adresář) DOSITECH. Na ní klikněte pravou myší a dejte Kopírovat. Přejděte na disk I: (např. vypalovací CD) klikněte pravou myší a dejte Vložit. A tak podobně, způsobů je mnoho.
  Stejným způsobem můžete postupovat při přenosu dat z jednoho počítače na druhý. Stačí 1:1 zkopírovat obsah adresáře \DOSITECH a jeho podadresáře, nic jiného není potřeba!!
  Všechny nástroje v MENU-Záloha (Export, Import, Backup, Restore...) jsou zastaralé!. Historicky je zajímavá pouze Optimalizace zálohování, která navrhuje komprimovaný způsob zálohy a zájemci se z něj mohou poučit nebo inspirovat.

 • Nic nejde vytisknout na tiskárnu!

  Při překotném zavádění systému Windows některé firmy prodávají inkoustové tiskárny, které už neumějí tisknout nic jiného než grafiku a se znaky si nedokážou poradit. Dositech je DOSovská aplikace a z principu nemůže tisknout jinak než znakově. V případě, že jste vlastníky takové tiskárny a pracujete pod Dosem, nebude Dositech nic tisknout. Většinou ale pracujete pod Windows, v tom případě zavolejte MENU - Windows - Aktivace služeb Windows a službu aktivujte. Vaši tiskárnu potom automaticky (aniž by to uživatel poznal) při každém pokynu pro tisk obslouží Dech32, který si už s grafickým tiskem poradí.
  (Při Aktivaci služeb Windows se automaticky nastavuje klíč MENU-Servis-Konfigurace-Přesměrování tiskárny do polohy 2 - Grafický tisk. Pro kontrolu při potížích si můžete ověřit, v jaké poloze je nastaven. Pro případ nouze je možno dát tento klíč i do polohy 1, kdy veškerý tisk obslouží standardní windowsovský editor Notepad.)
  V případě tisku Faktury a Průvodního listu dávky dosáhnete pěkného tisku tlačítkem F4.
  (Pro tuto službu musíte mít Dositech alespoň verze 8.16 a Dech32 verze alespoň 1.10 a nastavení MENU-Servis-Konfigurace-Přesměrování tiskárny=1 (což je automatické při Aktivaci služeb windows). Pro ovlivnění velikosti písmen můžete volat Dech32-Servis-Konfigurace-SCALE_TISK, položka 210.)

 • Pkontrol Vám odmítá dávku.

  Vytvoříte dávky Dositechem, ale Pkontrol Vám ji odmítne. Samozřejmě se jedná pouze o formální chyby, ale Pkontrol Vám oznámí pouze kód chyby bez vysvětlení. V tom případě vězte, že se Dositechu nebo od autorů Dositechu bohužel nedozvíte vysvětlení chyby. Nejsme autory Pkontrolu ! a nemáme manuál k jeho provozu. Příslušný administrátor na pobočce je ale povinen Vám kód chyby vysvětlit. Pamatujte také, že Pkontrol Vám kontroluje jen dávky pro VZP (alespoň jak je doposud známo) a že kromě programu Pkontrol v poslední době existuje i Wkontrol - o tom Vás ale budou kompetentně informovat administrátoři VZP.

 • Disketa byla odmítnuta kvůli Labelu (Návěští).

  Label, čili Návěští, je archaická součást požadavků pro předávání disket zdravotním pojišťovnám, bohužel stále platná. Podle předpisu musí mít každá disketa Návěští (anglicky Label nebo Volume) ve tvaru IČZ zdravotnického zařízení, které disketu předává. Bohužel se někdy stává, že ho Dositech není schopen správně nastavit. Stává se tak výjimečně na některých konfiguracích Windows. Pokud jsou potíže s labelem, zavolejte MENU - Windows - Aktivace služeb Windows a službu aktivujte. Label pak obslouží systém Windows a vše bude v pořádku.
  (Pro tuto službu musíte mít Dositech alespoň verze 8.05 a Dech32 verze alespoň 1.03, obojí z 9.3.2003.) V nouzi můžete nastavit label snadno i "ručně". Buďto z příkazového řádku napište "label A: 99111000" (číslo je jen ukázkové - uveďte svoje vlastní IČZ!) nebo klikněte Tento počítač, Disketová jednotka a nastavte Návěští (Volume) podle svého IČZ.

 • Propojení s libovolnými Externími programy.

  Uživatel, který má nastavenou Kartotéku pro vstup do údajů pacienta může od verze 8.23 používat velmi silný nástroj propojení Dositechu s cizími externími programy. Takovými programy se míní široká škála aplikací ve zdravotnictví nebo účetnictví, které zajišťují funkce, které Dositech neumí. Jsou to zejména grafické programy na zpracovávání a archivování snímků pořízených jako fotografie, sekvence nebo jednoduše skanované, nebo datové záznamy např. EKG, rovněž s výhodou je možné použít libovolné textové editory nebo kreslící programy atd. Řada lékařských pracovišť je vybavena takovými programy a nyní je snadné je propojit s Dositechem jako řídícím programem.
  K propojení Dositechu s nespecifikovaným externím programem navrhla společnost Themis obecný interface, který si jednoduše může vyrobit každý uživatel. Je jím dvouřádkový script s povinným názvem THEM_EX.F. Jestliže takový script je umístěn v hlavním adresáři \DOSITECH, může uživatel kdykoliv v roletě pacientů stisknout klávesu CTRL_F a Dositech tento script vyhodnotí a zařídí propojení. V 1. řádku scriptu musí být uveden název volaného externího programu, ve 2. řádku jsou parametry volání, tedy klíče, pokud nějaké externí program vyžaduje. V nich se mohou objevit i dvě makra: jednak %RC, které dositech rozvine jako Rodné číslo pacienta na osvíceném řádku rolety, jednak %ICZ, které se rozvine jako IČZ, pro které Dositech pracuje. Script-soubor tedy může vypadat následovně:

  C:\zubar\zublab.exe
  -image pac=%RC

  V tomto případě se bude volat program "zublab", což by mohl kupříkladu být program do stomatologické ordinace, který umí zpracovávat obrázky chrupu a vést chorobopis. Pokud se volá s klíčem -image, pracuje v modu obrázku a volání je ekvivalentní příkazovému řádku

  C:\zubar\zublab.exe -image pac=6601010009

  kde 6601010009 je rodné číslo osvíceného pacienta v roletě. Po uzavření programu zublab pokračuje Dositech normálně na roletě. Dositech umožňuje dokonce volání 3 takovýchto scriptů a to na klávesy CTRL_F, CTRL_G, CTRL_H a volají se tedy scripty THEM_EX.F, THEM_EX.G, THEM_EX.H. Takže jako příklad můžeme uvést další script s názvem THEM_EX.G s obsahem

  C:\zubar\zublab.exe
  -text pac=%RC

  který zavolá ten samý program, ale v režimu textového editoru.

  Toto jsou pouze příklady, ale tímto způsobem lze volat libovolný externí program, který ve své ordinaci kromě Dositechu používáte. Pokud právě žádný nemáte po ruce, můžete si celou funkci vyzkoušet na oblíbeném wordpadu např.:

  C:\windows\sytem32\wordpad.exe
  C:\dositech\text\%RC.txt

  Pokud si chcete pro jistotu stáhnout ukázku scriptu THEM_EX.F, zde je k dispozici, sami si ji můžete případně upravit. (Uložte si download do adresáře \DOSITECH). (THEM_EX.F).

 • Jak mám spolupracovat s IZIPem ?

  Dositech nijak nebrání, aby byl používán souběžně on-line jakýkoliv jiný program, například i aplikace IZIP prostřednictvím internetu. Pod slovem "spolupráce" si naši uživatelé nejčastěji představují přenos volných textů, zapsaných v Dositechu na portál IZIPu. To je přirozeně možné jednoduchým způsobem pomocí tzv. clipboardu. "Clipboard", neboli "Windowsovská Schránka" je rezervovaná paměť, do které se kopíruje označený text buďto CTRL V nebo pravým kliknutím a výběrem Copy (Kopírovat). Označení textu se dosáhne buďto tažením stisknuté myši přes zvolený text nebo CTRL A apod. (Vyzkoušejte si, označený text se obarví zpravidla na modro). Dositech navíc poskytuje službu (je možné ji vypnout nebo konfigurovat) automatického vložení Rodného čísla do clipboardu při výběru z rolety. Čili vstup do externí aplikace, která vyžaduje rodné číslo je pak obzvlášť pohodlný. Přenos textů do externích aplikací je tedy zajištěn.

  Někteří naši uživatelé očekávají, že do IZIPu se budou přenášet také data pro pojišťovny (např. výkony a ZUMy). To v žádném případě není ani nebude možné. S tím souvisí i další častý dotaz, proč Dositech není uveden na IZIPovském seznamu "spolupracujících" programů. Společnost IZIP nás neoficiálně oslovila v době svého vzniku, pravděpodobně stejně jako další softwarové firmy, a nabídla spolupráci pod podmínkou, že jí prodáme databázi uživatelů Dositechu a Obolusu. To jsme nepovažovali za správné a k spolupráci jsme nepřistoupili. Zařídili jsme, aby naši uživatelé, pokud chtějí, mohli využívat IZIP při práci s Dositechem i bez formálních proklamací vzájemné provázanosti.

  Podle našeho názoru nejsou výhody portálu IZIP tak přesvědčivé, jak je v reklamní kampani propagují jeho autoři.

  1) Nemyslíme si, že je správné, aby lékaři zajišťovali soukromé společnosti citlivá soukromá data jednotlivých občanů. V podobném rozsahu jako IZIP vlastní zdravotnická data např. VZP ČR, v jejím případě jsou ale chráněna alespoň zákonem a jejich teoretické zneužití právně není možné, protože VZP je instituce pod veřejnou kontrolou. Nic takového neplatí pro IZIP a získaná data se dříve nebo později mohou stát předmětem obchodu, což považujeme při péči o zdraví za nežádoucí.

  2) Z technického hlediska je tu otázka, jestli poměrně značné úsilí, které je nutné vložit do budování zdravotních knížek přinese adekvátní zisk. Pokud se má lékař-čtenář (zřejmě externí, který pacienta nezná) opravdu spolehnout na její obsah, mělo by v ní být napsáno skutečně téměř všechno. To bude ale vyžadovat značnou pozornost lékaře-zapisovatele (zřejmě "domácí" ošetřující lékař, který pacienta zná), pro něhož zdravotní knížka "jeho" pacienta nemá význam, ale bude ji muset udržovat v precizním stavu. Jeho činnost to jistě neusnadní, zřejmě ho bude spíše zdržovat, zatímco cílem by mělo být spíše čas ušetřit. To všechno i navzdory různým nepříznivým stavům, kdy například nepůjde počítač, nebude připojení na internet, nikdo nebude znát pacientovo heslo atp. Zápis by měl být ale udělán vždy, zatímco potřeba čtení bude nesouměřitelně menší.
  Jistěže tyto předsudky může vyvrátit praxe, do které se řada lidí chvályhodně pouští, ale obáváme se, že budou časem spíš potvrzeny.

  3) Jsme přesvědčeni, že IZIP by teoreticky mohl mít význam pro předávání laboratorních výsledků, ale jen v případě, že by úplně všichni pojištěnci do něj byli zapojeni. To ale nejspíše nenastane a tudíž vždy bude muset existovat paralelní možnost předávání informace dosavadním způsobem pro ty pacienty, kteří nejsou k IZIPu přihlášeni. Takže výhody, které by to mohlo přinést, se patrně ztratí při neustálém zkoumání, kdo je a není u IZIPu zapsán a následném rozhodování, jak se mají laboratoní výsledky poskytnout a získat.

  Z těchto důvodů nám zatím nepřipadá celý projekt IZIP jako perspektivní ale jako experiment je jistě zajímavý a přejeme jeho autorům, abychom se ve svém posudku mýlili.


  Poslední úprava stránky 21. září 2010.
  Úvodní stránka software Themis: http://themis.cz/leksof.htm