Starší verze Dositechu

Dositech 8 (ver 8.57 z 3. prosince 2010)

Program si nyní pamatuje poslední vkládané hodnoty (čísla účtů, kódy, etc.) a nápovědu i po vypnutí programu.
Do MENU>Servis>Konfigurace jsme přidali klíč "Přesměrování dávek na disketu" Při zapnutí se vytvořená dávka nezkopíruje do kořenového adresáře jak je standardní, ale do podadresáře \IČZ. (Normálně je tento klíč samozřejmě vypnutý.)
Odstraněn je konfigurační klíč "Potíže pod Win7", problémy, jež se k němu vztahovaly (jednalo se o synchronizaci zápisu na pevný disk, která je u Win7 jiná než u Win XP) jsou ošetřeny.
V MENU>Windows>Windows 7 je klíč "Rychlost obrazovky", který ovlivní rychlost zobrazování dané videokatry. Optimální poloha tohoto klíče by měla být 4 - 5, ale doladěním se dá dosáhnout i zrychlení (podle výrobce).
Pro přehlednost jsme přidali informační okno MENU>Servis>Informace o programu, aby bylo zřejmé, kde je v počítači umístěn program a data, a odkud je spouštěn.
K Dositechu už mnoho let přikládáme externí ovladače češtiny na klávesnici a obrazovku (pro majitele Windows, kde nejde snadno nastavit čeština, nyní stále častějši u Win7). V MENU>Windows>Externí čeština je nově Manager této služby.
Majitelé verze 8.57 z 1.12.2010 mohou pocítit malou chybu, kdy nejde některé konfigurační klíče uložit na disk. Za ni se omlouváme, je opravená. Rovněž je opraveno přečíslování dokladů v Transportu.

Na četné dotazy týkající se délky DIAGNÓZ jen upozorňujeme, že pravidlo "nejdelší" možné diagnózy stále platí, ale VZP ho sama často porušuje. Takže v MENU>Servis>Konfigurace je stále klíč "Pětimístné diagnózy", který může toto pravidlo vypnout, pokud v nějakém okrese vznikne na VZP zmatek.

Dositech 8 (ver 8.56 z 21. září 2010)

Ve verzi jsou zúročeny další zkušenosti s během pod Win7, takže verze 8.56 v součinnosti s vylepšenou podporou Dech32 ver. 1.31 běží pod Win7 uspokojivě.
V "MENU>Windows>Ikona na Plochu" si uživatel může vytvořit spouštěcí ikonu na Plochu(Desktop) svých Windows, která ošetří běh Dositechu pod Win7 (tedy spouští Dech32 -DW7), takže nyní je spuštění v tomto režimu uživatelsky pohodlnější. Ikona se nyní také automaticky generuje při instalaci z autorského CD.
(Pozn.: Tato vlastnost se projevuje jen pod Win7(nebo Vista), pod XP a starší není dostupná.)

V MENU>Číselníky>Aktualizace je zařazena staronová funkce Přesměrování číselníků, která byla dříve dostupná jen parametricky z příkazového řádku. Nyní je možné libovolně za běhu programu přepínat adresář (standardně \dositech\CIS6), kde jsou shromážděny všechny číselníky - určeno pro potřeby častého volání starších verzí číselníků.

V "MENU>Dávky>Dávky pro Portál" je rozšířena volba F2 zejména o délku položky IČO, která může být nyní o 3 znaky delší. Je to sice porušení Datového rozhraní VZP, ale malé pojišťovny to (někdy) z neznámých příčin tak požadují - toto občasné trápení by mělo skončit. V případě neprůchodnosti přes portál (např. poj. 201) je možné nyní vyrobit FDAVKu znovu s delším IČO.

V Kapitaci je možné zadávat jedno R.č. do registru vícekrát, pokaždé to ale musí být s jinou koncovkou IČP. (To užijí větší ZZ s více odbornostmi).

V MENU>Servis>Konfigurace>Kontrola Rč. z Registru je možná nyní poloha klíče 3 - Kontrola proti Kartotéce.
(Pozn.: Kontrola proti "Registru" (což není to kapitační register!) je zastaralá funkce jestě z dob VZP, která je trochu rigidní a doporučujeme ji spíše nepoužívat. Přesto v systému zůstává, protože ji stále řada uživatelů používá)

Dositech 8 (ver 8.55 z 20. května 2010)

Kromě drobných úprav je verze 8.55 hlavně přizpůsobena problematice operačního systému Windows 7. Dositech může běžet jako grafická aplikace pod Win7 s podporou našeho vlastního obladače Dech32 a přídavných knihoven SDL. Jestliže je v adresáři \dositech přítomen kromě dositech.exe (alespoň ver. 8.55) také Dech32.exe (alespoň verze 1.30) a soubor Dbox.exe , je nyní možné jednoduše spustit "\dositech\dech32 -DW7" (tedy spuštění s parametrem -DW7) a dositech se rozeběhne v grafickém režimu Windovs 7. Podrobněji zde .
V Dositechu MENU>Windows>Windows 7 je možné provést některá nastavení.

Kvůli všobecné neprobádanosti systému Win7 ale stále doporučujeme pro Dositech Windows XP, která jsou stabilní. Pod Win7 je stále lepší možnost instalovat obrazovkový ovladač XP (pokud ho výrobce grafické karty poskytuje) a pohodlně provozovat Dositech s jeho pomocí v celém okně.

Dositech 8 (ver 8.54 z 2. února 2010)

V Transportu byla rozdělena nápověda při Enter na prázdný řádek na dvě části Odkud/Kam. Tedy při Enter na prázdný řádek se doplní jen jedna předchozí adresa podle polohy kurzoru. (Dosud se doplňovaly obě adresy současně, což se ukázalo jako nevhodné)

V Návštěvní službě je na žádost uživatelů doplněna možnost vyplnit cestu k pacientovi jiné pojišťovny, jak to "předepisuje" poslední Metodika. Ačkoliv pojišťovny nemohou tento příkaz vyžadovat kvůli nesmyslnosti a naprosté logické závadnosti, umožnili jsme jeho vyplnění. V položce Rodné Číslo je nyní dovoleno namísto legálního čísla pojištěnce vyplnit jen 3 číslice (kód pojišťovny) a Dositech příslušný řádek zařadí do dávky jako návštěvu pacienta jiné pojišťovny.

Je možné editovat číselník Věkových Indexů. Enter v roletě MENU>Číselníky>Věkové indexy dovolí úpravu indexu - samozřejmě na vlastní zodpovědnost uživatele.

MENU>Účty>Kapitace>Operace s registrem jsme přidali 2 položky. 1) možnost Uvolnění celé dávky (t.j. všichni pacienti, kteří už v minulosti prošli konkrétní dávkou mohou být "uvolněni", aby prošli nejbližší novou kapitační dávkou. 2) Stejné uvolnění jako ad 1), ale jednotlivě v roletě registru.

Uzamkli jsme Konfigurační klíč "Opakování dopravních údajů" do polohy 1 (t.j. na Enter se zopakuje předchozí údaj).

Dositech 8 (ver 8.53 z 18.12.2009)

Návštěvní služba podle Nového Datového rozhraní (platné od 1.1.2009). (Upozornění: Dositech ver. 8.53 může zpracovávat Návštěvní službu jen podle nových pravidel a není možné se vracet k starým dávkám. Proto nejdříve uzavřete výkazy za prosinec 2009 a poté si teprve nainstalujte novější Dositech. Pro ošetření starších dat je souběžně možné použít i Dositech ver 8.52) (Ke stažení zde) Podrobněji viz. themis.cz/dositech/dosifaq.htm

Nová nápověda do Návštěvní služby a Transportu. (Je rozšířen Kilometrovník z něhož je možné vybírat jen části, obnovena nápověda z registru PSČ a přirozenější návaznost na předchozí adresy.) Podrobněji viz. themis.cz/dositech/dosifaq.htm
(Pozn.: V původní verzi ze 16.12.2009 jsme zapomněli zapojit F1 nápovědu na Kilometrovník na položce PSČ. V opravě ze 18.12.2009 jsme to napravili.)

V MENU>Servis>Konfigurace je možné vypnout pravidlo o pětimístných diagnózách. (Vypínejte jen tehdy, pokus jste si jisti, že Vám to pojišťovny povoluje.)

Dositech 8 (ver 8.52 z 1.11.2009)
Je možné pořizovat ZUM bez ohledu na Omezení LIM z Číselníků léčiv (na omezení upozorní, ale na vlastní riziko je možné ho přesto vykázat).
V MENU>Účty>Kapitace>Operace s registrem je možné měnit hromadně příslušnost k pojišťovně.
V Návštěvní službě a Transpotru (jsou-li pořizovány podle nového Datového rozhraní) je upravena nápověda: Enter na 1. prázdné položce PSČ (Transport) nebo Obce (Náv. sl.) znamená doplnění všech adresních údajů z minulého dokladu.

Dositech 8 (ver 8.51 z 22.8.2009)
- Transport lze nyní pořizovat dvěma způsoby: 1) tak jako dosud, 2) Podle nového Datového rozhraní platného od 1.7.2009 (Dodatek č. 10 a 11). Toto nové - rozšířené - rozhraní obsahuje navíc zpřesnění cílové adresy, o ulici a čas odjezdu a příjezdu. Protože pojišťovny ještě zajisté budou přijímat oba typy dokladů několik měsíců, zřejmě není okamžitě nutno používat nový formulář.
V MENU>Servis>Konfigurace je možno přepínat mezi oběma režimy pomocí nového klíče "Doprava 2009". Podrobnější vysvětlení těchto změn je zde

Dositech 8 (ver 8.50 ze 7.7.2009)
- Návštěvní službu lze nyní pořizovat dvěma způsoby: 1) tak jako dosud, 2) Podle nového Datového rozhraní platného od 1.7.2009 (Dodatek č. 10 a 11). Toto nové - rozšířené - rozhraní obsahuje navíc zpřesnění navštěvované adresy, zejména o PSČ. Protože pojišťovny ještě zajisté budou přijímat oba typy dokladů několik měsíců, zřejmě není okamžitě nutno používat nový formulář.
V MENU>Servis>Konfigurace je možno přepínat mezi oběma režimy pomocí nového klíče "Doprava 2009". Podrobnější vysvětlení těchto změn je zde
- Souběžná změna týkající se Transportu v této verzi zatím není a bude až v příští inovaci
- Oprava chybné nápovědy v Doplatku Ortopedické pomůcky - všem ortopedům se omlouváme!

Dositech 8 (ver 8.49 ze 2.6.2009)
- Technické úpravy programu pro provoz pod Windows. Žádné legislativní změny.

Dositech 8 (ver 8.48 z 4.4.2009)
- Upraveno rozhraní pro Doklad Recept - doplněna položka EIDE. (doplnění je formální, elektronické recepty Dositech samozřejmě neprodukuje.)
- Upraveny změny Datového rozhraní číselníků IVLP a DOPRAVA. Omezení na počet ujetých kilometrů u vybraných kódů dopravy je zohledněno.

Dositech 8 (ver 8.47 z 27.1.2009)
- Upraveno rozhraní pro Doklad Recept - doplněna položka RLEKD.
- Doplněna statistika Unicitních pacientů o "Počet ošetření".
(Pozn.: Pojem "ošetření" je tak vágně definován, že tuto statistiku je nutno brát jen orientačně a nelze na ni spoléhat v rigorozních úvahách. Doplnili jsme jen na přání uživatelů, ale jsme si vědomi jejích matematických nedostatečností.)

Dositech 8 (ver 8.46 z 18.12.2008)
- od 1.1.2009 by měl vstopit v platnost nový číselník diagnóz, kde došlo k strukturální změně: ačkoliv se (tichou dohodou) doposud vyskytovaly pouze 4místné kódy, nyní se vyskytují i 5místné diagnózy a číselník se tak zvětšil z 14tis na 39tis. kódů. Dositech 8.46 umožňuje vkládat 5místné diagnózy, bez ohledu na to, zda pracuje se "starým" nebo "novým" číselníkem.

Dositech 8.46 si můžete tedy vzít a používat okamžitě, i před 1.1.2009, kdy platí (a jiný nemáte) "starý" číselník diagnóz. "Nový" číselník vydá oficiálně VZP nejdříve 1.1.2009 a pak bude k dispozici i na našich stránkách a bude dobré, abyste si ho potom nahráli (např. standardním způsoben a našich stránek). Pokud to z nějakého důvodu neuděláte nebo zapomenete, nestane nic mimořádného. Pojištovny s nejvyšší pravděpodobností vyhlásí "přechodové" období, zřejmě celý I. kvartál. Pokud by Vám v budoucnu byla vrácena Kdavku z důvodu absence 5místných diagnóz, v Dositechu je standardní funkce "Osvěžení po havárii", která nyní narovná tuto případnou závadu (každou diagnózu porovná s (novým!) číselníkem a v případě, že je příliš krátká, doplní z číselníku první delší). Potom stačí Vytvořit dávku znovu a vše bude v pořádku.
Nový číselník JDG4 zasíláme již od 16.12.08 na našich instalačních CD, na stránky ho vyvěsíme až po VZP.


- V MENU > Účty > Kapitace jsme zavedli novou podkapitolu "Operace s registrem", do níž jsme zařadili původní funkci Doplnění registru (Kartotéka -> Registr), přidali její inverzi (Registr -> Kartotéka) a novou významnou funkci "Kompletní registr". Poslední funkce je vhodná pro nový požadavek VZP, aby lékaři předávali kompletní seznam registrovaných pojištěnců bez ohledu na to, zda už byli (ti pojištěnci) v minulosti hlášeni. Funkce tedy vyrobí standardní Kdavku registračních listů ze všech pojištěnců, které má Dositech v registru. Tuto funkci využijí i zubaři a gynekologové (možná i další), na něž VZP požaduje předání registru, i když žádnou kapitaci nemají.

Dositech 8 (ver 8.45 z 20.8.2008)
- V Transportu je upraveno pořizování Odkud a Kam společně s jejich PSČ. Program si pamatuje všechny 4 předchozí hodnoty a při Enter na prázdné políčko je zopakuje. Dále je možné do PSČ napsat písmeno - program automaticky přepne na výběr města nebo PSČ ze seznamu PSČ.
Seznam PSČ dosud nebyl standardně součástí Dositechu, ale je instalačním CD Themis jako soubor \CIS\XPSC.DBF. Jeho umístění pro Dositech je \DOSITECH\CIS6\XPSC.DBF.
Nápověda Kilometrovníku na F1 zůstává beze změn.
Seznam PSČ je dostupný rovněž v MENU>Číselníky>Doprava>PSČ.
- V MENU>Účty>Kapitace je nová funkce Doplnění registru. Slouží k vytvoření nebo doplnění Registru z Kartotéky, pokud ji má uživatel aktivní. Je vhodná zejména pro ty lékaře, které nutí VZP, aby předali seznam registrovaných pacientů, ač neúčtují kapitaci. VZP obvykle nesděluje, v jakém formátu se registr má předat ... proto je možné jí odevzdat buďto soubor \dositech\data6\obvod.dbf nebo vyrobit uměle dávku kapitace pomocí této nové funkce.
- Byla ošetřena funkce Kumulace dávek na disketu nebo jiné médium (flash), nyní pracuje správně pod všemi verzemi Windows.
- Od začátku září je možné v Receptu v položkách RKV1, RKV2 vkládat i kód 2.

Dositech 8 (ver 8.44 z 26.5.2008)
Reakce na změny v Datovém Rozhraní VZP vyhlášené k 1.6.2008 a k 1.7.2008.
- Upraven doklad Transportu, aby bylo možno vkládat PSČ. Zároveň jako služba Dositechu rozsířen o PSČ také Kilometrovník (viz. MENU>Číselníky>Doprava). Pokud jste již kilometrovník užívali, musíte si PSČ sami doplnit.
- Upraven číselník LEKY, podle nového zákona. Úprava se projeví jen při Aktualizaci číselníku. VZP vydá už 1.6.2008 číselník LEKY v novém rozhraní - avšak uživatelé Dositechu na to vůbec nemusí reagovat! (nově přidané položky v Dositechu nemají žádné uplatnění). Dále platí, že můžete aktualizovat tento číselník starým i novým Dositechem a zároveň nový Dositech 8.44 aktualizuje uspokojivě jak nový tak i starý číselník, takže tato změna nebude žádné uživatele Dositechu obtěžovat.
- Připojena poměrně silná funkce MENU>Číselníky>Aktualizace>Vypnutí číselníku. Tím reagujeme na chaotické jevy v distribuci číselníku od VZP. Nyní je možné v Dositechu "vypnout" dočasně jednotlivě libovolný existující číselník pro případ, že máte nahranou jinou verzi číselníku než potřebujete a musíte z nějakého důvodu uvést kód, který v číselníku není (tento jev se v poslední době silně vyskytoval v číselnících Doprava, Výkony a Lázně, kdy pobočky VZP šířily všechny možné číselníky, jen ne ty pravé). Pokud v Dositechu použijete tuto funkci a číselník vypnete, dovolí Vám program vkládat na příslučném místě jakýkoliv kód - proto je třeba opatrného použití. Toto omezení přestane být automaticky účinné při restartu programu nebo při volání MENU>Číselníky>Aktualizace>Stav číselníků nebo samozřejmě při ručním zapnutí přímo ve funkci MENU>Číselníky>Aktualizace>Vypnutí.
- Z důvodu naprostého chaosu při vykazování regulačních poplatků v Lázeňské péči je povoleno vkládat kód Náklady 6, 7, 8 (regulační poplatky) bez ohledu na číselník.

Dositech 8 (ver 8.43 z 29.2.2008)
Pokud je počítač, na němž běží Dositech, připojen k Internetu, je možné přímo pomocí nové funkce MENU-Windows-Stažení číselníků z Internetu aktualizovat číselníky jednotlivě podle potřeby ze stránek themis.cz. Rovněž pomocí MENU-Windows-Inovace programu z Internetu je možné inovovat přímo program Dositech (upgraduje tedy sám sebe).

K uspokojivé funkci je potřeba, aby v adresáři \DOSITECH byl přítomen populární veřejný program wget.exe. Přidáváme ho na naše instalační CD a sám se při inovaci z CD instaluje. Pokud si průběžně inovujete program z našich stránek, zde si ho můžete stáhnout: wget.exe. Na otázku kam uložit, odpovězte C:\DOSITECH, případně na jiný disk (D:\DOSITECH, atd).

Dositech 8 (ver 8.42 z 28.12.2007)
V dokladu Recept je umožněno k standardním hodnotám receptu doplnit "regulační" údaje (diagnóza, doplatek, atd.). Pokud je vyplněn kód léku, je možné stisknout F5 a objeví se dodatečná tabulka s regulačními údaji.
V Dopravě (Transport) je možné využít Kilometrovník (naplnění podle vlastních potřeb v MENU - Číselníky - Doprava - Kilometrovník). Při vyplňování dokladu Transport lze nyní na položce "Odkud" stisknout F1 a doplnit názvy měst, kód a vzdálenost z vlastního číselníku.
Pro lepší přehled Kapitace jsme zařadili Statistiku pojištěnců (MENU - Účty - Kapitace) s možností filtrování údajů.
V lázeňské péči dovoleno mimo číselník vložit Kód přerušení 9 (= výběr "regulačního" poplatku)
Upozornění: Tato verze vychází k 1.1.2008, kdy vstoupí v platnost "Regulační" instrumenty. Většina funkcí týkajících se regulace je už hotova ve verzi 8.41. Číselník VYKONY (verze 650) platný pro 1. čtvrtletí skutečně obsahuje kódy oznamující výběr poplatků (09543, 44, 45, 47, 49) a kdo je chce v Dositechu vykazovat, musí si číselník VYKONY aktualizovat.

Dositech 8 (ver 8.41 z 2.12.2007)
(Na četné žádosti uvádíme Dositech 8.41 s měsíčním předstihem.)
Dositech 8.41 je odolný vůči změně Datového rozhraní k 1.1.2008, to zejména znamená - je schopen aktualizovat číselníky LEKY a IVLP v rozšířeném formátu verze číselníků 650 a pozdějším.
Dále LÉKARNY ho mohou použít pro generování korektních dávek v novém rozhraní dokladu Recept (netýká se nikoho jiného, než lékáren!)

Pro lékaře s povinností vybírat "regulační poplatek" 30kč jsme předběžně zařadili možnost vytisknout jednoduchou účtenku přímo do zadávání výkonů na klávesu ALT_R. (Lékař oznamuje pojišťovně výběr poplatku uvedením kódu tzv. "signálního výkonu", předběžně 09543, .... mezi normální skutečné zdravotní výkony. Tyto účetní kódy budou v číselníku ale až od 1.1.2008 !!) Při zápisu signálního kódu je tedy nyní rovnou možné vytisknout účtenku, bude-li to potřeba (nepředpokládáme, že to nebude moc často, protože ne každý pacient má povinnost platit a ne každý bude chtít účtenku). Jednoduchá úprava účtenky je v MENU-Windows-Úprava Reg. účtenky.

Toto verzi Dositechu uvádíme s předstihem kvůli hladšímu přechodu na nové Datové rozhraní, protože většina uživatelů si bude chtít kvůli regulaci nahrát nové číselníky 1.1.2008.
Upozorňujeme ale všechny uživatele (kromě lékáren), že pro bezproblémový provozu Dositechu po 1.1.2008 STAČÍ jakákoliv předchozí verze Dositechu, je pouze vhodné nahrát nový číselník VYKONY (z našich stánek, nebo z www.vzp.cz, z disket od VZP etc.)

Předpokládáme, že vydáme ještě verzi 8.42 kolem Nového roku, kde jestě případně upravíme některé funkce týkající se změn v zdravotních zákonech k 1.1.2008.

Dositech 8 (ver 8.40 z 8.9.2007)
Výběr z Dávky je možné přesměrovat pro jinou pojišťovnu

Dositech 8 (ver 8.39 z 18.5.2007)
Uvedeno jen doporučení pro provoz Dositechu pod Windows Vista (MENU-Windows-Windows Vista).
Provoz Dositechu nezpůsobuje pod Vista žádné potíže. Pro Vista ovšem většinou zatím neexistují ovladače grafických karet a proto se stane, že Vista nepovolí Celoobrazovkový režim, na který Dositech spoléhá. Řešením je nainstalovat starší ovladač pro XP a problémy zmizí. Ovladače XP by Vám měl poskytnout dodavatel počítače a jsou bez vyjímky k dispozici na stránkách výrobců grafických karet.
Nikdo se nemusí obávat provozovat Dositech pod Vista!

Dositech 8 (ver 8.38 z 9.5.2007)
Možnost pořizovat dávky pro pojišťovnu 333 (Smluvní pacienti)

Dositech 8 (ver 8.37 z 22.2.2007)
Aktualizováno datové rozhraní číselníku RC_REG (Registr pacientů, užívá se jen výjimečně)

Dositech 8 (ver 8.36 z 2.2.2007)
Aktualizováno datové rozhraní číselníku PRACPOM (užívá se jen výjimečně)

Dositech 8 (ver 8.35 z 6.12.2006)
Zapojeno Datové rozhraní 6.2, vstupující v platnost 1.1.2007. Toto rozhraní se týká jen Optické pomůcky a Návštěvní služby !!, ostatních dokladů se netýká! (VZP sice deklaruje změnu ve struktuře číselníků, ale to jsou změny, které se odehrály v červenci 2006 a Dositech je má ošetřené už z verze 8.30) Brýle a Návštěvní služba se tedy bude podle nového protokolu předávat poprvé s lednovými dávkami, prosincové musí být ještě podle "starého". Uživatelé mohou kdykoliv nainstalovat verzi 8.35, Dositech dovolí vytvořit dávku podle starého i nového protokolu (při Vytváření dávky F5), v případě Brýlí namísto eventuálně chybějícího Datum Vystavení doplní Datum Vydání, v Návštěvní službě namísto eventuálně chybějícího žadatele DRNR doplní prázdný údaj.

Doplněna poměrně silná služba MENU-Dávky-Výběr z dávky, která umožní přesunout část dokladů z určité dávky do jiné-nové dávky. Funkce má dva mody: 1) označené doklady přenese do nové dávky, 2) Všechny doklady kromě označených přenese do nové dávky.
Vylepšena Statistika Unicitních pacientů o podrobný rozpis (například denní apod.) - komu jaké výkony a služby, s tiskem.
Do tisku Faktury doplněna kolonka "DPH", kam se může napsat cokoliv.

Dositech 8 (ver 8.34 z 6.10.2006)
Vylepšena statistika léků
Opravena výjimečná chyba v Optické pomůcce.

Dositech 8 (ver 8.33 z 1.8.2006)
Opravena nevýznamná chyba ve funkci MENU - Servis - Přepočet ceny.

Dositech 8 (ver 8.32 z 21.6.2006)
Doplněna možnost pořizování dávek Vrácených PZT.
Možnost nastavit tisk bez fronty pro znakové tiskárny pod Windows (MENU-Servis-Konfigurace-Přesměrování tiskárny-3)
Opravena výjimečná chyba při aktualizaci číselníku Odbornosti.
(Rozdíly mezi verzemi 8.30 - 8.32 jsou pro naprostou většinu uživatelů nepodstatné)

Dositech 8 (ver 8.30 z 25.4.2006) (Nové datové rozhraní.)
Dositech 8.30 produkuje dávky podle nového Datového Rozhraní, platného od 1.7.2006. Je upraven tak, aby podle potřeby vyprodukoval dávky jak podle starého, tak podle nového rozhraní. Přechod s Dositechem proběhne hladce a uživatelé nemusí provádět žádné zvláštní operace.
Zásady přechodu:

1) Každý uživatel Dositechu musí podle nového Datového rozhraní vytvářet dávky už za červenec 2006 a později. To znamená, že musí bezpodmínečně používat tento Dositech verze 8.30 a vyšší. (Pořizování může klidně probíhat třeba až do konce roku pomocí starého Dositechu, Vytváření dávky ale musí být už pomocí nového) Výměnu Dositechu můžete provést kdykoliv, třeba i uprostřed pořizování.

2) K přechodu na nový Dositech 8.30 je třeba pouze výměna jediného souboru DOSITECH.EXE na pevném disku, t.j. souboru C:\dositech\dositech.exe, event. na disku D:, E:, ... etc. Nic jiného není potřeba(!!) (Čili se provede standardní inovace.) Již existující stará data (v adresáři C:\dositech\data6) zůstávají beze změny a jsou nadále normálně v novém Dositechu dostupná.

3) Novému Dositechu je úplně jedno, zda používá "krátké" 5místné nebo "dlouhé" 7místné číselníky. Automaticky pracuje s kterýmkoliv a uživatel se nemusí o nic starat. Inovovat číselníky může podle libosti a potřeb. Třeba polovina číselníků může být krátká, polovina dlouhá, nezáleží na tom. (samozřejmě do doby, než se objeví první léčiva s kódem začínajícím jinak než "00" - pak si pochopitelně musíte aktualizovat obvyklým způsobem číselník, pokud takový kód budete chtít vykazovat). Nový Dositech může pracovat jako dříve i bez číselníků.

4) Do nového Dositechu a nových dávek můžete pohodlně psát 5místné kódy léčiv, ačkoliv políčko ve formuláři je 7místné. Po pěti znacích můžete dát ENTER, program si doplní "00" na začátek sám.

5) Jakmile se založí nová Dávka novým Dositechem 8.30, bude její vnitřní zápis strukturován odlišně (podle definic nového rozhraní), přesto bude možné z něj vytvořit Kdavku (tedy disketu pojišťovně) i podle starého rozhraní.
(Z toho vyplývá, že pokud začnete zakládat Dávky novým Dositechem, nemůžete už zpátky nahrát starý Dositech 8.25 a nižší. Pokud se tak z nějakého důvodu stane, budou bez problému čitelné staré dávky, vytvoření Kdavky z nových dat je ale bez záruky.)

6) Funkce "Vytvoření dávky" je upravena pružně a zvládne obě normy Kdavky.
Do 10.7.2006 nabízí (a hlásí) vytvoření "krátké" Kdavky podle starého rozhraní. Uživatel ale může klávesou F5 přepnout (swap) na nové rozhraní a na disketu se vyrobí "dlouhá" Kdavka.
Po 10.7.2006 nabízí vytvoření "dlouhé" Kdavky, uživatel může pomocí F5 přepnout na vytvoření "krátké" Kdavky.
(Přepínání bude zřejmě potřeba jen výjimečně, protože VZP a patrně i ostatní ZP budou naposledy přijímat "krátké" dávky za červen 2006, pak už výlučně jen "dlouhé". "Dlouhé" dávky by ale měly přijímat už za duben 2006, takže je Dositechem můžete produkovat už nyní.)

7) Nápovědy kódů léčiv (Časté kódy), seznamy Častých nebo Osobních receptů etc. zůstávají beze změn, ale do výstupních protokolů jdou na 7 míst. Pokud chcete mít tyto údaje podle vlastních potřeb výlučně 7místné, můžete si je do příslušných formulářů libovolně upravit.

Dositech 8 (ver 8.25 z 8.12.2005)
Příprava pro přechod na rozšířené číselníky léčiv.
1.1.2006 začne VZP vydávat číselníky LEKY, IVLP, PZT, STOMAGDO ve dvou verzích: jednak ve "staré" verzi, kde jsou kódy léčiv 5ti místné, tak jak to bylo od roku 1993, jednak v "nové" verzi, kde jsou kódy léčiv 7mi místné. Toto přechodové období by mělo skončit 1.7.2006 a od té doby budou je 7mi místné. Dositech 8.25 umí číst a pracovat s oběma druhy číselníků a na výstupu použije 5ti místný kód. V souvislosti s připravovanou změnou Datového rozhraní není nutné přecházet na verzi 8.25, nejméně do 1.7.2006 je možné používat jakýkoliv Dositech 8.##
(Pozn. Na našem serveru byl v době od 21.12.05 do 29.12.05 ke stažení Dositech ver. 8.25 s datem 7.12.2005, který obsahoval chybu ve stomatologickém účtu. (Nikoho jiného než stomatologů se chyba netýkala.) Tuto chybu jsme odstranili 29.12. a opravený Dositech má stále číslo verze 8.25, ale datum vzniku 8.12.2005. Omlouváme se našim stomatologům a děkujeme za několikeré upozornění, které vedlo k nápravě.)

Dositech 8 (ver 8.24 z 17.11.2005)
Zapojen tisk receptů. V roletě Kartotéky pacientů je možné (podobně jako F9 . Osobní list) stisknout F5 - Recept.
Upraven výpočet foniatrické pomůcky.
Zapojena funkce Clipboardu pod Windows. Využití Clipboardu (win-schránky)
Pro lepší propojení Dositechu se systémem Windows je možné využívat clipboard, neboli datovou schránku pro přenos libovolných textů. Pokud je služba zapnuta (MENU-Servis-Konfigurace, Dech32 verze alespoň 1.16 a Aktivovány služby Windows) přenese Dositech při každém výběru pacienta Rodné číslo automaticky do clipboardu. V tom okamžiku ho může uživatel použít pro jakýkoliv jiný běžící program. Např. pokud je na pozadí Obolusu spuštěna aplikace IZIP, která vyžaduje vstup s rodným číslem, nemusí ho lékař už opisovat, ale stačí jej vložit myší nebo CTRL_V. Stejným způsobem lze přenášet libovolný volný text z Osobního listu (po označení myší, CTRL A, SHIFT LEFT a podobně) kamkoliv do Windows a rovněž tak obráceně (v editoru Dositechu CTRL V nebo myší).
Služba má tyto volby:
0 .. Vypnuta manipulace s clipboardem
1 .. Načítá Rodné číslo automaticky při Identifikaci, označený text potom podle potřeb uživatele
2 .. Načítá automaticky rodné číslo při Identifikaci a při eventuálním označení textu v Osobním listu se do clipboardu uloží rodné číslo, mezera a za něj označený text. S takto naplněným clipboardem je možné přímo do dotazovacích oken jakéhokoliv externího programu vložit rodné číslo (pravým clickem a "Vložit" nebo "Paste" nebo CTRL_V) a poté stejným způsobem i text do jakéhokoliv editoru. Toto nastavení bude zřejmě nejpohodlnější pro uživatele IZIPu, ale samozřejmě všech jiných externích aplikací.

Dositech 8 (ver 8.23 z 12.9.2005)
Ochranné varování při použití hvězdičkových diagnóz.
Rozšíření služby MENU-Servis-Časté kódy na léky a PZT.
Nová možnost volání jakéhokoliv externího programu s parametry a rolety pacientů v Dositechu. - Pokud máte nastavenu pro výběr dokladů Kartotéku, můžete nyní pomocí kláves CTRL_F, CTRL_G, CTRL_H vyvolat libovolný externí program ve Vašem počítači a propojit ho tak s Dositechem včetně přenosu rodného čísla jako parametu. Jedná se především o programy na zpracovávání obrázků a fotografií které jsou dodávány se speciálními kamerovými systémy (ale může to být např. Photoshop, Acrobat, Explorer, ACDS, Irfan apod.) nebo s textovými editory (např. Word etc.) Zapojení je jednoduše popsáno v manuálu nebo sekci Časté otázky a odpovědi.

Dositech 8 (ver 8.22 z 24.5.2005)
Nová funkce MENU-Servis-Prohlídka diskety, která dovolí prohlédnout alespoň rámcově obsah komunikační diskety s pojišťovnou. Zejména porovná label diskety s IČZ v dávce, aby se předcházelo neshodám při odevzdávání disket.
V Konfiguraci je možné si zapnout varovné ozvučení pod Windows. (Pod některými konfiguracemi WinXP nebylo slyšet) (Pro správnou funkci je třeba přítomnost Dech32 verze 1.14).

Dositech 8 (ver 8.21 z 17.1.2005)
Opravena malá chyba při generování FDAVKA.111 pro portál VZP
Zaveden číselník DPECE (Dru péče)
Zrušen generátor stomatologických výkonů 00918
Zdůrazněna možnost výběru dokladů z Kartotéky podle pacienta a vedení osobní dokumentace.

Dositech 8 (ver 8.20 z 16.12.2004)
Generuje soubor FDAVKA pro internetový portál (kumuluje několik dávek do jednoho souboru a umístí je v odděleném adresáři).
V Optické/Fonia pomůcce F7 opakuje všechny kódy předchozího dokladu.
Ve Windows možno prohlížet vytvořené Kdavky.

Dositech 8 (ver 8.19 z 22.11.2004)
Zavedena možnost vyhnout se var.symbolu (Konfigurace).
Volba Konfigurace - Přesměrování tiskárny, doplněna možnost 2 - grafické tiskárny. Všechny výstupy ve Windows transformuje do grafické podoby.
V tisku Statistiky se citují nastavené filtry a datum.

Dositech 8 (ver 8.18 z 24.6.2004)
Jen oprava vzácně se vyskytující chyby z verzí 8.13 až 8.17, rozhodně není nutné kvůli ní cokoliv podnikat.
Při doplňování výkonů se starším datumem do již hotových dokladů se někdy mohlo stát, že se výkony nezobrazily chronologicky, takže obsluha mohla omylem datum u novějších výkonů přepsat na starší.

Dositech 8 (ver 8.17 z 19.5.2004)
- Kartotéka dostupná pro Optickou a Foniatrickou pomůcku
- Doplněno MENU - Číselníky - Aktualizace - Stav číselníků
- Možnost směrovat KDAVKU na libovolný disk
- do Statistiky zapojen filter Typ dávky

Dositech 8 (ver 8.16 z 16.4.2004)
Oprava menší chyby pro lékárny (chyba položky receptu RDDT, která se projevila jen u verzí 8.13 - 8.15). Pokud uživatel není lékárna, je verze shodná s 8.15.

Dositech 8 (ver 8.15 z 6.4.2004)
opravuje hrubou chybu ve verzích 8.13 a 8.14, které při vytváření dávky do datumu ve zdravotnických výkonech dosazuje chybně 20. v daném měsíci. Verze 8.13 a 8.14 jsou ve většině případů nepoužitelné pro vytváření KDAVKY na disketu. Všechna data v Dositechu jsou ale v pořádku, chyba se projeví jen při vytvoření dávky. To znamená, že pomocí opravené verze 8.15 stačí jen znovu vytvořit dávku z existujících dat a vše bude v pořádku. Za chybu se autoři omlouvají.

Dositech 8 (ver 8.14 z 12.3.2004) oproti předchozím navíc obsahuje:

- Zavádí Osobní list (volný grafický editor s makrotexty) v Kartotéce na F9, (vyžaduje přítomnost Dech32 alespoň verze 1.10 a Aktivaci služeb Windows).
- Opakuje IČZ žadatele v Transportu.
- Při použití Kartotéky navrhuje předchozí 'osobní' Dg.

Dositech 8 (ver 8.13 z 5.3.2004) oproti předchozím navíc obsahuje:

- Tisk Průvodního listu dávky také graficky pod Windows je potřeba mít v adresáři \Dositech Dech32.exe alespoň verzi 1.08 a aktivovány služby Windows).
- Při vkládání i při výstupu d Kdavky vždy dodrží chronologickou posloupnoust (ačkoliv to Datové rozhraní nevyžaduje).

Dositech 8 (ver 8.12 z 8.2.2004) oproti předchozím navíc obsahuje:

- Tisk faktury a to jak ve znakovém modu (jednoduchý výstup pro počítače, kde Dositech běží pod DOSem), tak i v grafickém (jen pod Windows a je potřeba mít v adresáři \Dositech Dech32.exe alespoň verzi 1.07 a aktivovány služby Windows)
- V Kartotéce je možno volit styp Příjmení (Malá / VELKÁ) písmena.
- Možno volit Druh pojištění (4 = občané SR) při Vytváření dávky (F2).

Dositech 8 (ver 8.11 z 10.12.2003) obsahuje jen několik oprav novinek verze 8.10:

- Při zapnuté Kartotéce (viz. verze 8.10) bohužel program nevydrží výběr z více než 10 dávek, které by přicházely v úvahu. Tato chyba je nyní opravena a uživatelům, kteří chtějí Kartotéku využívat, doporučujeme stáhnout si tuto novější verzi.
- Opravena Zpětná konverze Ortopedické pomůcky.
- Opraveno nelogické opakování lokalizace při automatickém doplňování stomatologického výkonu 00918.
- Navíc je zapojeno opakování koncovky IČZ, odbornosti a var. symbolu v hlavičce dokladů, kde je potřeba.

Dositech 8 (ver 8.10 z 21.11.2003) oproti předchozím navíc obsahuje:


- Kartotéka pro vstup do dokladů : důležitá změna pro zvýšení pohodlí, uživatel si ji může zapnout v MENU - Servis - Konfigurace. Pokud je aktivní, vstup do dokladů se provádí přes výběr pacienta z rolety, která nabídne vhodné dávky a doklady. Toto vylepšení se hodí pro většinu uživatelů, kteří pořizují svá data on-line. Starší způsob pro opisovače papírových dokladů je zachován. Při neexistující katrotéce si ji program sám pokusí vytvořit z kapitačního registru nebo doplnit alespoň o bezejmenná rodná čísla z minulých záznamů. Kartotéka zatím není dispozici pro pořizování poukazů a receptů.
- Ke Kartotéce je doplněna služba MENU - Servis - Servis kartotéky, kde je statistika, profylaxe a podrobný popis užívání Kartotéky.
- Navrácen doklad Přehled vrácených PZT
- Pro stomatology volitelně automatické doplňování kódu 00918
- Opravena chyba v dokladu Nositelé výkonů
- Všude, kde dosud nebylo, je zapojeno automatické doplňování datumu.

Dositech 8 (ver 8.08 z 16.7.2003) opravuje pouze nepatrnou chybu verze 8.07, která se projevila jen při 1. spuštění prodloužené licence.

Dositech 8 (ver 8.07 z 1.6.2003) obsahuje pouze interní technické úpravy:

Dositech 8 (ver 8.06 z 10.3.2003) oproti předchozím navíc obsahuje:

- V Hlavním MENU je nový sloupek "Windows". Znamená to první krok k výraznému rozšíření možností Dositechu pod operačním systémem Windows. Zájemci o tuto službu ji mohou volitelně zapnout (obecně je vypnuta) a tím umožní Dositechu využívat OP Windows. Z aktivaci služby je nutná přítomnost obslužného programu Dech32.exe v mateřském adresáři Dositechu (obvykle C:\Dositech). Tuto možnost nyní zajišťuje instalační disketa nebo CD, nebo jednoduchá kopie z internetu. (Download Dech32.exe.)
Uživatelé pracující pod Dosem nemohou tuto službu pochopitelně využívat, ale program pro ně pracuje stejně jako dříve.
Zatím při zapnuté službě Windows obsluhují Label diskety a Tisk na tiskárnu. Přesměrování tiskárny je nadále volitelné v Konfiguraci. V případě nastavení je každý tisk přesněrován na standardní Notepad a odtud se provede tisk na libovolný port v grafickém režimu zvolené tiskárny. V Konfiguraci je možné také zvolit rozšířený tisk Unicode.
(V krátké době bude zpřístupněna Kartotéka + Dokumentace, E-mail a Internet).
- Urychleno vkládání Častých výkonů na ALT F1 - ALTF 10.
- Při vkládání kódů z číselníků zpřístupněna nápověda na F1.
- Doplněn Tisk statistiky.
- Zpřístupněna Demoverze. (Demoverze je stejný program jako komerční, jako licenční kód se vloží samé nuly.)
- Opakování lokalizace zubu je vypínatelné v MENU - Servis - Konfigurace.
- Ošetřeno násobné volání pod Windows.
- Ošetřeno uzamykání souborů pod Windows.
- Automatiká konverze čárka/tečka na českých numerických klávesnicích.
- Ve Vysvětlivkách vyloženo, jak nastavit Celoobrazovkový režim ve Windows 2000 a XP.

Dositech 8 (ver 8.04) oproti předchozím navíc obsahuje:

- Podrobná Statistika (MENU - Přehledy - Statistika) přináší velmi bohaté možnosti statistik křížem krážem všemi pořízenými údaji podle volitelných kritérií a s mnoha filtry. V podMenu Statistiky je uveden jednoduchý návod, jak statistiku užívat a interpretovat.
- Unicitní pacient - předpřipravená statistika počtu ošetřených pacientů za období.
- Zpětná konverze Protokolu registrovaných - týká se jen Kapitace a nyní je možné vybudovat seznam kapitovaných pacientů z koretního souboru F111 dodávaného Centrem pro kapitaci.
- Opraveno automatické doplňování cen léčivých materiálů.
- Doplněno automatické opakování kódů ZUM.

Dositech 8 (ver 8.03) oproti předchozím navíc obsahuje:

- Umožní zadávat IČZ žadatele v Návštěvní službě. (Velmi speciální vlastnost dokladů Dopravy.)
Dositech 8 (ver 8.02) obsahuje:
- Podrobné prohlížení číselníků VYKONY, JDG4, LEKY, PZT
- Možnost editace číselníku DOPRAVA (pro správnou funkci výpočtu úhrady)
- Zpětná konverze KDAVKy
- Možnost změny pojišťovny v Registru rodných čísel


Úvodní stránka software Themis: http://themis.cz/leksof.htm