Lokální rozcestník machovských stránek.

 

V češtině zajisté existuje řada článků o Ernstu Machovi a jeho díle, většinou se ale jedná o příležitostné texty roztroušené v různých časopisech a sbornících. Ačkoliv Mach je fyzik a filozof příslušející německé vědecké komunitě, přesto je to spoluobčan nás Čechů, v Čechách se narodil, žil a pracoval, a už jen kvůli tomu bychom jeho odkazu měli (ve vlastním zájmu) věnovat péči možná větší, než se jí až doposud dostalo. Tato stránka je malým příspěvkem pro české zájemce. Budu vděčen za všechny připomínky. (RNDr. Jan Kadrnoška, jan.kadrnoska@themis.cz)

 

   
     
  Mach versus Machův princip.
  Machův princip je téma poměrně hojně citované, proto přirozeně často dochází k mylným interpretacím, řada zmínek je někdy málo srozumitelná, povrchní, ba i chybná a to samozřejmě nejen v češtině. Tento populární článek, který není "systémem, ale více katalogem", jsem napsal ve snaze podpořit české zájemce o machovská studia pro úvodní orientaci k tématu Machův princip, která by měla mít širší a snad tedy i pevnější základnu.
Článek je volně k dispozici na internetovských stránkách www.themis.cz/mach a šiřitelný s předpokládaným respektem k obvyklé autorské ochraně.
   
     
Mach versus Machův princip (HTML)
Mach versus Machův princip (PDF)

 

   
     
  E. Mach: Mechanika 5, 6, 7
  Pracovní překlad třech kapitol z Machovy Die Mechanik in ihrer Entwicklung do češtiny. (Zdůrazňuji, že je to jen pracovní překlad, který jsem si kdysi pořídil a zde ho dávám k dispozici jen jako orientační text pro zájemce, který nemá po ruce německý originál (v Klementinu jsou např. k disposici 2 výtisky). Není pochyb o tom, že Machova Mechanika si zasluhuje být přeložena do češtiny celá, a hlavně někým, kdo je germanista, filozof a fyzik zároveň.)
   
     
Mach/Mechanika - kapitoly 5, 6, 7. (PDF)

 

   
     
  Hledá se 'Machův' Machův princip.
  Krátký přehled o rozvíjení Machových relativizujících postulátech - od Macha až po současnost. Článek původně určený pro konferenci 'Brněnské dny Ernsta Macha 2008', resp. konferenční sborník. Po několikerém odkladu edice není úplně jisté, zda nebo kdy sborník vyjde a zda do něj bude tento článek zařazen. Nechtěl jsem ale už hotový článek nechat ležet v šuplíku.
Psal jsem text s ohledem na širší spektrum čtenářů pro základní orientaci v těch trendech machovských studií, žijících stranou teorie relativity, na jejíž vlně je v Čechách Mach převážně vnímán.
   
     
Hledá se 'Machův' Machův princip. (HTML)
Hledá se 'Machův' Machův princip. (PDF)