Starší úpravy programu OBOLUS

    
             
7.54 (23.4.2004) Jen opravena vzácná chyba v síťové verzi při uzavírání účtu mimo Meziúčty všech.
7.53 (22.3.2004) Umožňuje účtovat cizí pojištěnce ve zvláštní dávce, jak to nyní pojišťovny vyžadují. Hlavní změna se týká označování pojištěnce pomocí tabelátoru TAB v základní roletě Identifikace pacienta, kde je možno nyní zvolit Pravidelný/Nepravidelný/Cizinec. Pokud je některý pacient označen jako Cizinec (4), vytvoří se při Meziúčtech automaticky zvláštní dávka, která se automaticky připojí k ostatním. Uživatel se nemusí o nic starat, jen při vyúčtování bude odevzdávat o jednu dávku víc (t.j. vytiskne navíc jeden průvodní list dávky a může to znamenat i jednu další fakturu, disketa formálně zůstává stejná jako dříve). Pokud v Kartotéce nejsou cizinci, nic se v programu nezmění.
7.52 (15.12.2003) Při použití Častých a Osobních receptů je zlepšena aktualizace předloh při změně číselníku léčiv.
V tisku Osobního listu je doplněna možnost Tisku od kurzoru bez hlavičky - F7.
7.51 (9.4.2003) Drobná úprava verze 7.50 : v Konfiguraci editoru je možno položku Zapojení tiskárny nastavit kromě W na V, čímž je přesměrován tisk do souboru, ale Notepad se nevolá (uživatel si může zajistit tisk vlastními prostředky).
7.50 (27.3.2003) V MENU - Servis - Konfigurace je nová položka Aktivace služeb Windows. K jejímu nastavení je potřeba přítomnost obslužné 32bitové aplikace Dech32, která je volně dostupná na našich stránkách a je umístěna také na instační disketě. Pokud je Dech32.exe umístěn v kmenovém adresáři Obolusu (nejčastěji C:\Obolus), může Obolus komunikovat s OS Winows. Zatím provádí s jeho pomocí Label diskety, a obsluhuje volitelně tisk na Tiskárnu (tisk je možno přesměrovat do standardního Notepadu a odtud kontrolovaně tisknout na libovolnou tiskárnu v grafickém režimu, na libovolný port).
V Konfiguraci Editoru je možné zapínat a vypínat přesměrování tisku, případně zapnout překlad všech tisků do Unicode.
(Download Dech32.exe.)
7.49 (9.3.2003) Doplněn kód pojišťovny při tisku Ošetřeni dnes.
MENU - Formuláře - Org.os. listů - Test úplnosti - Hlubší kontrola: tato kontrola a následné úpravy zdokonaleny.
7.48 (19.1.2003) Kosmetické úpravy v Analýze účtu.
7.45 (5.8.2002) Tato verze vychází vstříct lékařům, kteří přijímají pacienty s vyžádanou péčí a následně je ošetřují "nevyžádaně", t.j. jako své pacienty na běžný ambulantní účet. Pokud je ve Speciální konfiguraci zapnut klíč "Rozdělení odborností" do polohy 2, je možné při zápisu výkonů v dokladu Vyžádaná péče stisknout ALT N. Tím se označí osvětlený výkon interně označí pro zařazení do dokladu Ambulantní péče (stejně i pro zrušení a dále dokola). U označených výkonů je na řádku viditelná poznámka, že je výkon vyjmut z vyžádané péče. K vlastnímu rozdvojení účtu dojde potom při Meziúčtech.
7.43 (28.3.2002) V MENU - Obsluha - Diagnostika - Nevyžádaná péče je nová funkce pro odborné lékaře, která prohlédne ošetřované pacienty a ukáže na ty, kteří mají výkon, ale není u nich vyplněn údaj o vyžádané péči.
Doplněna statistika pro specializaci Cytologie.
7.42 (8.2.2002) Umožněno přesměrování tisku do souboru OBOLUS.PRN (nastavitelné v Konfiguraci editoru).
Umožněno sdílet vzdálené adresáře osobních listů (společné archivy pro několik lékařů).
Upraven výpočet úhrady hospitalizační dávky se zohledněním počtu kategorií kombinované s propustkou.
7.41 (17.1.2002) Opravena statistika Klientů pojišťoven, funguje nyní filter data narození i pro cizince a kojence.
V pediatrické verzi přizpůsobeno očkování - Vyměněny názvy DITEPE 1 - 4 za Tetract-Hib+Engerix B (TH+ExB 1, 2, TetHib 3, 4). Dále jsme se museli rozloučit se zápisem Ervevax a na jeho místo jsme umístili 3. očkování Engerix B (ENGERIX 3). Upozornění : Protože původní schema očkování bylo již několikrát změněno, není možné 100% spoléhat na doporučení, která program ohledně očkování vydává. Bohužel není možné upravit OBOLUS v tomto stavu tak, aby kontroloval všechny věkové skupiny odlišně podle historického schematu.
7.35 (19.9.2001) Ve Speciální konfiguraci je významně rozšířen klíč "Automatická nepravidelná péče". V nové poloze 2 se program při identifikaci nového pacienta zeptá, zda ho rovnou registrovat, nebo vést jako nepravidelného. Datum registrace přiřadí "dnes".
Konfigurace editoru rozšířena o volbu Tisk hlavičky ordinace. Při tisku všech "velkých" listů (např. os. list) se v záhlaví vytiskne text o ordinaci lékaře. Teto text si můžete sami editovat v MENU - Formuláře - Hlavička ordinace.
Opraven výpočet kapitace cizinců.
Vylepšeno čtení kapitačního protokolu uznaných (ochráněno proti nekorektním souborům F111..., které některé pobočky VZP občas vyprodukují).
7.34 (1.6.01) Do MENU - Účtování - Kapitace jsme přidali zvláštní statistiku frekvence jednotlivých věkových skupin (Četnost věkových skupin).
7.33 (7.5.01) Ve Speciální konfiguraci přidán klíč Kontrola lékaře pro ZUM.
Je-li klíč zapnut, má uživatel pod kontrolou odpovědnost za každý podaný ZUM. To se týká pouze těch lékařů, kteří vykazují ZUM ve dvou a více odbornostech a na každou mají zvláštní smlouvu s VZP.
Dále byla definitivně odstraněna nepříjemnost při provozu pod Win98, kdy mohlo náhodně a samovolně dojít k přerušení běhu Meziúčtů.
7.31 (24.2.01) Ve Speciální konfiguraci přidán klíč Velký disk pod Windows.
Je-li klíč zapnut, program neměří volný prostor na disku a nevaruje případně pro nedostatek místa. Pod Windows toto hlášení může být falešné a působit potíže. Pokud se tento jev týká vašeho počítače, nastavte kíč do polohy 1.
7.30 (27.1.01) Podrobné zobrazení omezení výdeje PZT.
MENU - Pacient - Léky vydané na recepty jsou nyní seřazeny podle Příjmení, Jména a Datumu výdeje s nejpozdějším na vrcholu, jak je to logické. Sama o sobě se tato změna neprojeví, můžete se z ní těšit až když nynutíte nový index v MENU - Obsluha - Profylaxe - Po částech - OBO_REC a F5.
Paušální redukce kartotéky o pacienty, kteří nebyli dlouho ošetřeni (na žádost rentgenologů). V MENU - Pacient - Dlouho neošetřeni máte při prohlídce novou klávesu F9, která všechny pacienty z prohlíženého seznamu vyškrtne z kartotéky. Po této akci Vám ještě můžeme doporučit Profylaxi OBO_B, aby se dostavil kýžený efekt fyzického zkrácení kartotéky.
Podstatně rozšířena Analýza účtu - Opravy (F10) o dvě funkce.
1) Libovolný uzavřený účet můžete extrahovat z již odevzdané dávky do nově založené Opravné dávky. Číslo Opravné dávky se v ochranném režimu nastavuje v MENU - Účtování - Extrakce dávky. Pokud ho nezměníte, je otevřena stále stejná Opravná (extrahovaná) dávka a můžete v Analýze účtu do ní přemísťovat účty podle libosti. Pokud se spletete a založíte novou Opravnou dávku a chcete do staré ještě připávat, použijete další funkci
2) Přesměrování účtu do jiné dávky - můžete přímo napsat číslo dávky, kam si přejete vybraný účet přesměrovat. Pozor ale, tato funkce je riziková, protože systém nekontroluje, zda starý a nový typ dávky jsou shodné. V případě neshody systém vygeneruje vadnou dávku a přesměrovaný účet budete muset zrušit.
Povoleny krevní skupiny A1 a A2.
7.23 (25.10.00) Zpřesněn tisk Ošetřeni dnes i s výkony.
V pediatrické verzi opraveno zvaní na DITEPE pro děti narozené po 1.1.2000.
Doplněna možnost zapsat lék z receptu do přehledu i bez vytisknutí na tiskopis Rc.
V MENU Formuláře-Organizace os. listů je přidána funkce Dekódování karet (pro pokročilé užití).
Při porovnání s registru kapitace a kapitačním protokolem od VZP upraví všchny odmítnuté pojištěnce na nepravidelné i v kartotéce.
7.2 (24.06.00) Zapojeno vyhledávání slova z osobních listů napříč všemi pacienty.
7.12 (18.02.00) Opraven výpočet kapitace pro uživatele, kteří si upravovali svůj register z diskety VZP F111... .
Přenos kapitačního odmítnutí z registru do kartotéky nepravidelných.
Zapojeno statistické sledování poskytnutých a předepsaných PZT.
Ve speciální konfiguraci možno prodloužit zvukové signály, aby byly slyšitelné na rychlých počítačích.
V pediatrické verzi opraveno zvaní na polio.
V gynekologické verzi umožněn zápis a přehled data zaslání pozvánky ke kontrole.
7.11 (21.12.99) Opravena manipulace s prodlouženými os. listy (nad 64 řádků).
Vylepšené a přehlednější porovnání Kapitačního registru s protokolem pojišťovny.
7.10 (23.11.99) Opraveno hromadné zvaní pro cizince a umělá Rč.
Upozorňuje na optimalizaci Os.listů.
Opraveno čtení Protokolu Uznaných a odmítnutých a Seznamu registrovaných.
Zlepšen tisk účtenky (tiskne i s výkony).
7.05 (25.10.99) Pružnější Rychlá profylaxe.
Nová funkce MENU - Formuláře - Organizace os. listů - Info obsahu Karet.
Opraven chybný zápis při použití Sp.konf. klíče Text Výkon/Dg. = 1.
Opravena chyba vyúčtování ZUM při použití Sp.konf. klíče Rozdělení účtů = 0, 1 (není fatální). Uživatelé verze 7.00 - 7.04 nedostanou případné ZUMy do říjnového účtu. Při volbě Rozdělení účtů = 2 program pracuje správně. Uživatelé verze 7.05 a vyšší si tedy mohou vyúčtovat zapomenutý říjnový ZUM bez problémů v pozdější dávce po diagnostické akci Přehled ZUM.
7.04 (21.10.99) Zpřísněna kontrola rodných čísel cizinců
Změněn význam klíče Spec.Konfigurace - Automatická nepravidelná péče (nyní se týká jen nově zakládaných pacientů)
Poopraveno vyhledávání slova v poznámce(vyhledává i kontrolní znaky)
Automatická adaptace síťové verze stažené z internetu.
7.03 (10.10.99) Zlepšeno označovaní kapitace pro gynekology.
7.02 (3.10.99) Opravena chyba ve Statistice Podrobně při volbě "Nepravidelní" byla statistika ve verzi 7.00 chybná.
7.01 (1.10.99) Opravena chyba při tisku faktury (období a částka), opravena chybná informace, že program produkuje dávky podle DR 5.0 (má být 6.0).
7.00 (27.9.99) Přizpůsobení Novému Datovému rozhraní a přechod na rok 2000.
6.29 (21.8.99) V Analýze účtu je nyní možné rozdělovat již odevzdaný účet na více účtů podle odbornosti a znovu poslat pojišťovně. (V některých případech VZP - často neoprávněně - požaduje jedinou odbornost na jednotlivém účtu. Toto pravidlo ale nemá nikde podklad v Metodice a Datovém rozhraní).
6.28 (26.5.99) Menu - Diagnostika - Účty s více odbornostmi: zobrazí disproporce v hlavních a výkonových odborností.
Menu - Analýza účtu: Oprava výkonové odbornosti, oživení zrušeného výkonu.
6.27 (24.5.99) Možnost uvolnění staré dávky pro znovuvytvoření (kvůli nepravidelným pacientům).
Přehled nepravidelných pacientů (MENU - Pacient - Nepravidelní).
Statistika nepravidelných (Statistika - Klienti - Přehled).
6.26 (19.5.99) Oprava opakovaného tisku neschopenky.
6.25 (7.5.99) Vylepšena "Jednotná odpovědnost" za účty, přehlednější porovnání kapitačního registru, ošetřena velká písmena při přenosu kapitačního registru z Centra kapitace, možnost změnit styl zápisu příjmení, tisk hledaného slova v Poznámce.
6.24 (17.3.99) Tisk údajů z cytologie (jen konfigurace C).
6.23 (14.2.99) Proměnná délka os. listu.
6.22 (26.1.99) Rozdělení dávek podle odborností.
6.21 (19.1.99) Dotisk os. listů na síti.
6.2 (1.12.98) Statistika vydaných receptů.
6.12 (5.9.98) Vyloučen ZUM z nepravidelných účtů.
6.1 (24.8.98) Zavedení KORKO - optimalizuje dávku před odesláním (za poplatek).
Zpět na hlavní stránku OBOLUS