DOSITECH 9

Současná verze Dositechu 9 je   8.89   z 1. června 2020 Zde je možno si ji stahnout.

Aktualita:
    eRecept a změna jeho datového rozhraní. (6.3.2020)     zde
    Změna Datového rozhraní k 1.10.2019.     zde
    Zmatky v Optické pomůccke po 1.8.2018 a jejich řešení (4.8.2018)     zde
    Platby za licence k Dositechu 9 (2.11.2016)     zde
    Dositech 9 pod Windows 7/8/10     zde

Dvě nejčastější otázky:

1) Běží Dositech pod Windows 8 nebo Windows 10 ?
       Odpověď: Ano, úplně stejně jako pod Windows 7.

2) Běží Dositech na 64-bitových počítačích?
       Odpověď: Ano, na rozdílu 32 vs. 64 bit vůbec nezáleží.


       
            
            
            
            
Download programu Licence Instalace
Stažení číselníků Manuál Demoverze
Verze číselníků Nastavení Objednávka
Ceník Dech32 Časté otázky a odpovědi.(Známé problémy)
Podpora Aktuální verze programu


DOSITECH 9 je standardní počítačový program, který zajišťuje komunikaci zdravotnických zařízení se všemi zdravotními pojišťovnami a vedení zdravotnické dokumentace.

Jeho uživateli jsou zdravotnická zařízení nebo firmy, které spravují účetnictví zdravotnickým zařízením všeho druhu.
Pomocí Dositechu lze pořídit všechny druhy dokladů, které zdravotní pojišťovny přijímají a naopak zpracuje všechny doklady, které jsou určeny zdravotnickým zařízením. (Seznam dokladů).

Dositech nezávisí na systému počítače. Provozuje se zejména na všech Windows, Win7/8/10, XP, W2000, Me, W98, W95 ve všech verzích a modifikacích a samozřejmě na všech starších počítačích se systémem DOS a na počítačích vybavených systémem Linux bez ohledu na vydání (Ubuntu, SuSe, Mandriva, Slax, etc).

Dositech je možné nastavit podle pracovního stylu do dvou režimů:
   On-line
- provoz přímo v ordinacích za přítomnosti pacientů,
   Pořizovací
- opisování dat z papírových záznamů mimo ambulanci.
Obě nastavení jsou optimalizována na co možná nerychlejší a nejekonomičtější práci. Mezi oběma režimy může uživatel kdykoliv pohodlně přepínat. Jako výchozí je nastaven Pořizovací režim.

Stručná charakteristika: Dositech vytváří standardní dávky pro všechny zdravotní pojišťovny (KDAVKA), nahraje ji na disketu, CD nebo připraví k odeslání na internetový portál pojišťoven, vytiskne Průvodní list dávky a Fakturu, připraví fakturační soubory na portál (FDAVKA), uchovává zdravotní dokumentaci (kartotéku, historii, osobní listy, ...), vyvolá jakokoliv Statistiku + Unicitní záznamy atd., Aktualizuje oficiální číselníky bez nutnosti změny programu. K programu je k dispozici manuál v elektronické hypertextové formě. Pro zájemce je zdarma k dispozici demoverze. Podpora provozu programu je v pracovní době v pracovních dnech, telefonicky nebo e-mailem. Autoři dbají, aby program pracoval podle aktuálních platných předpisů a k tomu provozují tuto internetovou stránky, kde si uživatelé mohou zdarma stahnout vždy nejnovější verzi event. platné číselníky a další podpůrné nástroje. K provozu je třeba jediný soubor DOSITECH.EXE volně přístupný komukoliv bez omezení a uživatelská licence, která se platí.

Vyúčtování výkonů v ambulantní péči
Vyúčtování výkonů v ambulantní stomatologické péči
Vyúčtování výkonů v ústavní péči
Vyúčtování výkonů v ústavní stomatologické péči
Vyúčtování výkonů nepravidelné péče
Poukaz na vyšetření/ošetření
Recept
Poukaz na brýle a optické pomůcky
Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku
Poukaz na foniatrickou pomůcku
Vyúčtování lázeňské péče
Příkaz ke zdravotnímu transportu
Vyúčtování cest lékaře v návštěvní službě
Vyúčtování výkonů záchranné služby
Registrační listy
Přehled Vrácených PZT
    
Instalace Postačuje jediný soubor DOSITECH.EXE, který musí být umístěn v adresáři C:\DOSITECH nebo v adresáři \DOSITECH na jiném disku. Tento adresář stačí založit a DOSITECH.EXE do něj jakkoliv "ručně" překopírovat. Instalační disketa nebo CD zařizuje tuto jednoduchou operaci automaticky pomocí instalátoru, který se může spustit několika způsoby:

1) CD se zasune do počítače a automaticky se spustí Průvodce instalací. V počítači, kde je více disků se nejprve zeptá na který disk se má instalovat. Jinak stačí stisknout tlačítko DOSITECH a instalace se provede a ohlásí úspěch. Tím je instalace hotova.
2) Pokud je instalační CD zasunuto v počítači, je možné poklepat např. na Tento počítač, zvolit disk CD-Themis a na něm poklepat na ikony Dech32, Dositech nebo Instal, kterákoliv z těchto možností spustí Průvodce instalací.
3) Instalační disketa ve Windows: Windows je nečastější systém, který běží na většině počítačích. Disketu je nutno zasunout do počítače, poklepat např. na Tento počítač a zvolit disk A-disketa. Zde si můžete podle libosti poklepat na ikony Dech32, Dositech nebo Instal, kterákoliv z těchto možností spustí Průvodce instalací.
4) Instalační disketa v MS DOS: na starších počítačích bývá přítomen pouze tento systém. Je nutno zasunout disketu do počítače a na příkazový řádek napsat A:DOSITECH a stisknout ENTER. Otevře se okno, ve kterém je dotaz na disk (obvykle je to disk C) a po stisknutí Enter se instalace automaticky provede.
5) Instalovat Dositech je možné přímo z této domovské stránky. Stačí kliknout na Download pro uložení zvolit adresář DOSITECH.

Pozn. 1. : V případě, že uživatel program omylem nainstaluje do jiného adresáře než \DOSITECH (např. do Program files a podobně), je to chyba a program nemůže pracovat.
Pozn. 2. : Při poklepání na ikony instalační diskety nebo CD se musí poklepat na soubory Dositech.exe nebo Dech32.exe nebo Instal.bat. Začátečníci někdy poklepávají na ikony adresářů (žluté obdélníčky), což je neúčinné.
Pozn. 3. : V systému Win7 (nebo Vista) je nutné instalovat do adresáře \DOSITECH rovněž 2 podpůrné programy Dech32.exe a Dbox.exe, zabezpečující funkce, které ve Win7 chybí. Dech32 je rovněž někdy nutný pro ovládání periferií pod WinXP. Rozněž ho lze použít pod Linuxem (v režimu DW7)


Dech32 Program Dech32 je podpůrný program pro Dositech, který běží na Windows a obsluhuje za něj některé funkce Windows, zejména komunikaci s tiskárnou nebo kopírování na externí média apod. Běží jako driver na pozadí Dositechu a Dositech si ho volá sám, když to potřebuje, bez zásahů uživatele. Ke správné funkci je v Dositechu nutné aktivovat služby Windows ! To se provede jednoduše v MENU - Windows - Aktivace. Stejně se snadno může provést i deaktivace.
Dech32.exe je vždy přítomen na Instalační disketě nebo CD a při normální instalaci se vždy automaticky překopíruje do adresáře C:\DOSITECH. Je možné to samozřejmě udělat i "ručně", nebo downloadem z domovské stránky www.themis.cz/dech32.
Dech32 je nutný vždy, když běží Dositech pod Win7.
Dech32 je možno spustit i samostatně, obsahuje mnoho zajímavých funkcí obecných i v souvislosti se zdravotnictvím. Licenční kód odemykající více vlatností Dech32 je shodný s licenčním kódem pro Dositech.

Demoverze Demonstrační verze si každý může prohlédnout a vyzkoušet bez jakýchkoliv omezení. Stačí nainstalovat soubor DOSITECH.EXE (stejný jako pro řádné uživatele) a jako licenční kód zadat 16 nul (0000 0000 0000 0000). Tato umělá licence rozběhne demonstrační provoz, který je limitován na počet pořízených dokladů.

Nastavení Dositech je možné provozovat ve dvou základních nastaveních, které se odlišují systémem práce:
1) Dositech pro pořizování dokladů jako opisovač z nějaké, už existující dokumentace. Je vhodný pro pořizovací firmy nebo pro zdravotníky, kteří si své účetnictví vyřizují mimo ordinaci. Toto konfigurace je nastavena jako výchozí (default).
2) Dositech On-line pro zapisování přímo v ordinaci. Je vhodný pro lékaře (resp. výdejny), kteří mají počítač na svém pracovním stole a chtějí mít pohodlnější přístup k datům svých pacientů. Hlavní znak tohoto nastavení je, že výběr dokladů se neřídí podle čísel dokladů, ale podle příjmení nebo rodného čísla. Zapnutí tohoto režimu se provede v MENU - Účty - Aktivace kartotéky, nebo v MENU - Servis - Konfigurace - Kartotéka. Kromě toho je možné (jen pod Windows) Kartotéku využít k textové dokumentaci o pacientech, tisku formulářů apod.
Přechod mezi oběma režimy je kdykoliv pohodlně možný přepínačem MENU - Servis - Konfigurace - Kartotéka.

Počítač Dositech běží na jakýchkoliv PC počítačích běžně rozšířených v české kulturní zóně, čili na obvyklých systémech Windows (všechny verze Windows, např. Win7, XP, W2000, W98, W95 etc.) a na starších počítačích pod systémem MS DOS. Je možno ho používat na Linuxu s emulátory Windows. Počítač by měl být vybaven disketovou mechanikou, protože je to nejčastější případ výstupu pro zdravotní pojišťovny. Pokud nemá disketovou mechaniku, může být výstup proveden na jakékoliv diskové medium (CD, Flashdisk apod.) nebo se může přesměrovat výstup přímo na internetový portál příslušné zdravotní pojišťovny.
Dále je vhodné mít k počítači připojenou tiskárnu pro tiskové výstupy (Průvodní list, faktura apod.), není rozhodující, jakého typu tiskárna je - znakového nebo grafického. Standardně vystupuje znakový ASCII formát (v tom případě za české znaky odpovídá tiskárna), grafické tiskárny obsluhuje na pozadí Dech32 (musí se Aktivovat služby Windows). Při používání Dositech On-line (přímo při provozu), nejsou vhodné některé starší laserové tiskárny pro tisk receptů (a jiných "tenkých" formulářů).

Licence Dositech je autorským dílem, k jeho provozu se poskytuje licence podle Autorského zákona. Řádní uživatelé proto obdrží licenční kód, opravňující k užívání. Bez autorizovaného licenčního kódu je možné Dositech provozovat jen jako demoverzi. Licenční kód se poskytuje za úplatu vždy pro určité Zdravotnické zařízení a je odvozen z jeho IČZ (Identifikačního Čísla Zdravotnického zařízení). Licence je platná vždy v rámci celého tohoto zařízení a na dobu určitou (podle přání uživatele a objednávky - od jednoho čtvrletí až po několik roků - délkou období je také stanovena výše úhrady.), nejčastěji 1 rok. V samotném licenčním kódu jsou obsaženy údaje o IČZ a době expirace. 40 dnů před expirací licence na to Dositech sám upozorní. Pokud je uživatel s programem spokojen a chce ho používat dál, vystaví autoři na vyžádání nový kód, který stačí do programu vložit (tedy zapsat 16 číslic) např. v MENU - Servis Licence.
Při prodloužení se samozřejmě zachovávají všechna data i nastavení, běh programu není nijak přerušen a nový licenční kód je možno vložit kdykoliv před i po vypršení starého - při případném časovém překrývání licencí platí vždy delší období, ve prospěch uživatele.
S licenčním kódem dostane uživatel vždy i medium (CD nebo na vyžádání disketu) s nejnovější verzí.
Podpora Uživatelé i zájemci o užívání se mohou dotazovat na všechny podrobnosti o programu Dositech na telefonních linkách
v pracovních dnech 8 - 16 hodin, nebo na e-mailové adrese support@themis.cz, nebo písemně na adresu Themis, 28. října 563, 511 01 Turnov.

Manuál Podrobný manuál k programu Dositech existuje pouze v elektronické formě jako hypertextový soubor DOSI_MAN.HTM. V této formě je čitelný pouze pod systémem Windows, jako běžná internetovská stránka. V Dosu je čitelný jako běžný soubor libovolným textovým editorem. Kromě této stránky se nachází vždy na instalačním médiu dodávaném společně s licenčním kódem. Je možné si ho prohlížet také přímo při běhu Dositechu, např. MENU - Windows - Manuál. Stáhnout si ho můžete v několika formách.
(Hypertextová stránka DOSI_MAN.HTM).
(Samorozbalovací exe DOSI_MAN.EXE).
(Zazipovaný DOSI_MAN.ZIP).
(Formát PDF DOSI_MAN.PDF).


Číselníky K provozu Dositechu je vhodné mít připojeny Číselníky VZP, jinak program nemá z čeho nevypočítat bodovou hodnotu odevzdávaných dávek (bodové hodnoty ovšem nejsou povinné a pojišťovny si je dopočítají stejně samy). Tyto číselníky (VYKONY, LEKY, PZT, JDG4, ...), celkem 18 souborů, dostávají zdravotnická zařízení od VZP nebo jiných pojišťoven na disketách v rámci smlouvy, snadněji je možné je získat na www.vzp.cz nebo na této stránce (připravené už přímo ve tvaru pro Dositech). Na Instalačním CD Dositechu je vždy poslední verze číselníků a automaticky se nabídne jejich zavedení při instalaci, na Instalační disketu Dositechu se bohužel nevejdou.
Dositech pracuje bez problémů i bez číselníků.
Číselníky zpravidla inovuje Ministestvo zdravotnictví jednou za čtvrtletí, ale není vždy nutné mít nejposlednější verzi, protože změny nebývají nijak drastické. Nahrávka číselníků standardně proběhne v Dositechu v MENU - Číselníky - Aktualizace (nejprve Zpracování diskety a potom Vlastní aktualizace).

Inovace Inovace (upgrade) provádějí autoři zejména v případě, že to vyžadují zákonné předpisy, nebo častěji aby vyhověli požadavkům uživatelů a pokroku výpočetní techniky. Řádní uživatelé a platným licenčním kódem mají všechny inovace zdarma a mohou si je kdykoliv zkopírovat odkudkoliv, např. z této domovské stránky. V Dositechu je přítomná ochrana na používání příliš zastaralých verzí a Dositech sám případně upozorní uživatele, že používá příliš zastaralou verzi. Řádným uživatelům zasílá společnost Themis nejnovější inovaci programu vždy zároveň s licenčním kódem na instalačním médiu (disketě nebo CD). V případě, že by změny v programu byly vynuceny změnou v legislativě, zašle společnost Themis všem řádným uživatelům inovaci automaticky a zdarma.
Technicky se inovace provádí kopírováním novějšího souboru DOSITECH.EXE z instalační diskety, instalačního CD nebo Internetu, který nahradí starší DOSITECH.EXE na pevném disku (tedy v adresáři např. C:\DOSITECH.) Toto kopírování se může provádět jakkoliv "ručně", nebo ho zařídí instalační program přítomný na autorské disketě nebo CD.
Objednávka Objednávat Licenci pro Dositech je možné telefonicky, e-mailem, nebo obyčejným dopisem. V objednávce prosím uveďte:
1) IČZ (nikoliv IČO!)
2) Adresu uživatele
3) Požadované období pronájmu (pokud se neuvede, chápe se jako 1 rok)
4) Zda chcete zásilku na CD nebo disketě (pokud se neuvede, chápe se jako CD, disketu pošleme jen na vyžádání)
5) Pokud objednáváte e-mailem, uveďte prosím jako Subject (Předmět) slovo "DOSITECH 9", usnadníte tím značně vyřízení objednávky.
Na základě objednávky obdrží uživatel papírový dopis, který obsahuje :
 • Licenční kartu s licenčním kódem a základními informacemi
 • Fakturu na příslušnou částku se splatností 14 dní
 • Instalační CD (nebo disketu na vyžádání) s nejnovější verzí
  Dopis se odesílá obyčejně, kromě případů, kdy je nutné vystavit dobírku.

 • Ceník Poplatek za licenci se řídí podle období, na jaké si licenci uživatel objedná. Typické období je 1 rok. Uživatel si při objednání může zvolit jakékoliv období v jednotkách čtvrtletí. Cena delších licencí je mírně finančně zvýhodněna. Licence se vystavují na období do konce zvoleného čtvrtletí (tedy kalendářně do 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince), navíc je poskytnuto cca 14 dní zdarma na překlenutí kritických termínů při odevzdání dávek nebo při inovaci Dositechu, tedy expirační data jsou stanovena na 15. duben, červenec, říjen a leden.
  Pokud uživatel prodlužuje licenci před expirací staré, vypočítává se cena nové licence samozřejmě od data staré expirace.
  Licence poskytované pořizovacím firmám se řídí stejným ceníkem a není poskytována žádná množstevní sleva v případě hromadných licencí pro více IČZ.
  Podrobný platný ceník.


  Platný ceník : (Poplatky spojené s užíváním programů Dositech 8,9)
  Aktuální stav

  Současná verze Dositechu 9 je 8.89 z 1. června 2020.
  Zde je možno si ji stahnout.

  Dositech 9 (ver 8.89 z 1. června 2020)

  -    Nastaveno Datové rozhraní 6.2.40
  -    Při zadávání poukazů na léčebnou pomůcku (PZT) nyní lze rozlišit stupeň postižení 1., 2., 3., a podle toho program napoví příslušnou Maximální Úhradu a Doplatek pojištěnce. Nastavuje se pomocí kláves Q W E na poli Cena k úhradě.

  Dositech 9 (ver 8.88 z 3. října 2019)

  -    Zohledněn číselník PZT s novou strukturou
  -    V Ortopedické pomůcce otevřena položka "Vlastnictví pojišťovny".
  -    Podrobnosti Viz. Aktuality zde

  Dositech 9 (ver 8.87 z 28. září 2019)

  -    Rozšířen doklad Optické, Ortopedické a Foniatrické pomůcky o položku RPZU1.
  -    Umožněn příznak Zvláštní položky E,F,G,H,I,J,K u vykazování ZUM ("Vysoce inovativní léčiva").
  -    Nastaveno Datové rozhraní 6.2.38
  -    Nový číselník PZT zatím nezohledněn! (předpokláme, že až VZP vydá PZT v novém formátu, připravíme novější verzi Dositechu. Patrně během října 2019).
  -    Podrobnosti Viz. Aktuality zde

  Dositech 9 (ver 8.85 z 6. října 2018)

  -    Opravena chyba ve Foniatrické pomůcce.

  Dositech 9 (ver 8.84 z 3. srpna 2018)

  -    Upravena JEN Optická pomůcka (ošetření chyb kontrolních programů VZP).
  Podrobnosti zde

  Dositech 9 (ver 8.83 z 2. července 2018)

  -    Nové datové rozhraní 6.2.36
  -    Optická pomůcka v opět v rozšířeném formátu (viz. Aktuality).
  -    Ambulanti, zubaři a záchranka má prodlouženou výkonovou větu (viz. Aktuality).

  Dositech 9 (ver 8.82 z 26. května 2018)

  -    Ohledně obav z GDPR jsou v MENU>Záloha 2 nové funkce, které zašifrují nebo rozšifrují interní data, jež by úřady snad mohly považovat za osobní údaje. Program tedy umožňuje skrýt data před neoprávněným přístupem nebo kopírováním. Očekávání kontrol a pokut jsou ale podle našeho názoru nadsazená a normálně skrývání dat není nutné. (podrobnosti)
  -    V dokladu Transport je možné vyplňovat Imobilitu
  -    V dokladu ZUM je nastálo otevřena zvláštní položka.

  Dositech 9 (ver 8.81 z 20. září 2017)

  Začátkem listopadu 2017 jsme vydali minimálně odchylnou verzi programu označenou stále 8.81, ale formálně z 21. září. Úprava se týká JEN Optické pomůcky. - Je téměř jisté, že pojišťovny přijímají nadále "krátkou" verzi. Doporučujeme skutečně používat jen "krátkou" verzi - tedy si musíte v Dositechu současně nastavit MENU>Servis>Konfigurace>Podrobná Optická pomucka = 0 a MENU>Dávky>Verze rozhraní> 6.2.32. Jen výjimečně, kdyby VZP nebo nkterá z pojišťoven chtěla "dlouhou" větu, nastavte současně MENU>Servis>Konfigurace>Podrobná Optická pomucka = 1 a MENU>Dávky>Verze rozhraní> 6.2.33.

  -    Optická pomůcka se řídí Dodatkem č.34 z ledna 2017, resp. Kompletním přehledem rozhraní 6.2.33. (podrobnosti)
  V MENU>Servis>Konfigurace>Podrobná optická pomůcka může uživatel rozhodnout, zda bude pracovat s "novou" nebo "starou" Optickou pomůckou.

  Dositech 9 (ver 8.80 z 1. června 2017)

  -    Optická pomůcka se řídí Dodatkem č.35 z dubna 2017. Nikoliv tedy Dodatkem č. 34 jeho Opravenek z přelomu 2016/17 (podrobnosti)
  -    Doporučení pro potíže s českou diakritikou při tisku:
  Protože ne některých tiskárnách v kombinaci s různým nastavením operačních systémů se nedaří dosáhnout správného zobrazení českých znaků, může se použít MENU>Servis>Konfigurace>Čeština na tiskárně v poloze 2, t.j. alespoň bez diakritiky. To se týká rovněž vytvoření dokumentů DOSITECH.PRN a DOSITECH.PDF.

  Dositech 9 (ver 8.79 z 6. ledna 2017)

  -    Automatický přechod na Verzi Datového rozhraní 6.2.32.
  -    V dokladech Foniatrická pomůcka, Ortopedická pomůcka a Optická pomůcka je vynechána položka Hradí nemocný, jak to požaduje nové datové rozhraní.
  -    Zaveden Dositech 9. Dositech 8 existuje i nadále a lze jej poskytnout po domluvě s autory a po uzavření podrobné smlouvy.

  Dositech 8 (ver 8.78 z 6. září 2016)

  -    Automatický přechod na Verzi Datového rozhraní 6.2.31. Novou verzi programu si musí zavést jen uživatelé, kteří chtějí vykazovat u svého ZUM nové Zvláštní položky, jinak se momentálně nové Rozhraní neuplatní. Změna 6.2.31 má ale ještě jednu změnu (ortopedické, optické a foniatrické pomůcky), která vstoupí v platnost až v lednu 2017. Tuto změnu implementujeme až do příštího Dositechu.
  Připomínáme, že vyplňování Zvláštní položky u ZUM je v Dositechu podmíněno konfiguračním klíčem MENU>Servis>Konfigurace>Dg. vyplňovaná u ZUM, nastaveným do polohy 2.
  -    Opravili jsme konfigurační klíč MENU>Servis>Konfigurace>Zvukový signál. Omlouváme se užitelům, kteří měli starší zvukové karty a zvuk přestal zvučet. Vrátili jsme tedy klasické dřívější pípnutí na polohu 0 jak bylo dříve, agresivní zvuky Windows jsme ponechali na klíč 1,2. Přidali jsme jemnější zvuky 3,4,5 a nakonec klíč 9 znamená vypnutý zvuk.
  K této službě je nutno inovovat i Dech32 na poslední verzi 1.51.
  -    Do Faktury jsme přidali 3 volné řádky, do nichž si můžete napsat cokoliv. Kde jsou v tisku umístěny uvidíte, jakmile si fakturu vytisknete.
  I k této službě je nutno inovovat i Dech32 na poslední verzi 1.51.

  Dositech 8 (ver 8.77 z 24. června 2016)

  -    Volitelné uspořádání řádků v MENU>Přehledy>Přehledy dávek. Nastavuje se v MENU>Servis>Konfigurace>Uspořádání Přehledu. Jsou možná 3 řazení: původní, podle IČZ+číslo dávky nebo podle data posledního zápisu.
  -    Při každém tisku se na disk uloží soubor \dositech\dositech.jpg, v němž je tisknutá stránka uložena. Je to jen záložní varianta pro potížích s tiskárnou. Soubor dositech je přenositelný a je možné ho vytisknout mimo Dositech. V MENU>Servis>Konfigurace>Generátor souboru JPG se dá generátor vypnout.

  Dositech 8 (ver 8.76 z 7. ledna 2016)

  -    Automatický přechod na Verzi Datového rozhraní 6.2.30. (fakticky žádná změna).
  -    Rozšířen filter Unicitních pacientů na ZUM.
  -    Zrychlena nápověda směrovacích čísel v Transportu.
  -    Vráceno původní vyhledávání RČ v dávce.


  Download

  Download programu Dositech 9 (verze 8.89) (1.6.2020).   (DOSITECH.EXE, cca 920kB).
  Po kliknutí (1x levé tlačítko myši, výjimečně 2x) na text "DOSITECH.EXE" se vás Váš počítač (resp. váš internetovský prohlížeč") buďto zeptá nezeptá, kam soubor uložit (nikoliv spustit!).
  Pokud se zeptá, uložte tento soubor do adresáře :\dositech na vašem pevném disku (nejčastěji je to disk C:).
  Pokud se nezeptá, znamená to, že máte nastaveno automatické stahování do nějakého smluveného adresáře na vašem disku (jeho jméno musíte znát vy). V českých systémech Windows to bývá často adresář "Stažené" nebo "Download" nebo nějaké podobné jméno. V tomto přednastaveném adresáři ale Dositech nemá význam(!), musíte ho překopírovat do adresáře :\dositech (prostým kopírováním).
  Při inovaci (upgrade, update) programu stačí vyměnit pouze tento jediný soubor!!. Počítače se při stahování nebo kopírování obvykle ještě zeptají, jestli chcete starší soubor Dositech.exe nahradit - dejte souhlas.
  Stahnout program můžete stejným způsobem, když do www prohlížečů napíšete adresu "dositech.themis.cz/dositech.exe".

  (Pozn.: Program Dositech teoreticky může běžet i v jiném adresáři než :\dositech. To jen v případě, že uživatel je technicky zdatný. V drtivé většině normálních uživatelů musí být umístěn v kořenovém adresáři :\dositech. Často uživatelé dělají chybu, že si ho stahují na Plochu nebo do nějakých Dokumentů apod., tam samozřejmě nemá význam. Často se objevují rovněž hlášení systému, který brání stahování souborů s příponou .exe. Taková hlášení ignorujte. Uživatelé, často dělají další chybu, že namísto "uložit" zvolí "spustit" - to samozřejmě nedává smysl.)

  Zde si můžete zkopírovat manuál Dositechu.   (Zip soubor, 30kB).


  Poslední úprava stránky 13. června 2020.
  Úvodní stránka software Themis: http://themis.czleksof.htm